Hlasovanie europoslancov bude transparentnejšie

Zdroj: EP

Nový rokovací poriadok bude platiť od 10. marca. Zaznamenávať podľa mien sa budú po novom hlasovania o legislatívnych správach vo výboroch Európskeho parlamentu, aj nelegislatívnych uzneseniach v pléne EP.  

Zmenu vnútorných pravidiel Európskeho parlamentu schválili europoslanci v stredu. Za sa vyslovilo 617, proti 23 a 12 sa hlasovania zdržalo.

Organizácie občianskej spoločnosti tento krok vítajú nakoľko zvyšuje transparentnosť prijímania rozhodnutí Európskym parlamentom.

Gro rozhodnutí o legislatíve sa totiž v Európskom parlamente prijíma v jednotlivých vecne príslušných výboroch. Legislatíva sa do pléna posúva potom, čo prejde vo výbore a jeho členovia často inštruujú svojich kolegov vo svojich politických skupinách, ktorí sa téme nevenujú, ako majú hlasovať.

Dnes sa väčšina hlasovaní vo výboroch odohráva prostredníctvom zdvihnutí ruky, pokiaľ minimálne štvrtina členov výboru nepožiada o tzv. hlasovanie podľa mien, čiže hlasovanie cez elektronické zariadenie, ktoré sa zaznamenáva jednotlivo.

Nové pravidlá, ktoré prijal Európsky parlamente hovoria, že hlasovanie podľa mien sa vyžaduje pri každom hlasovaní o správe ako celku, pričom štvrtina členov môže požiadať o takéto hlasovania vo všetkých ostatných prípadoch.

Detaily o jednotlivých poslancov a spôsobe, akým hlasujú sú dostupné v prehľadnej forme už nejaký čas na stránke VoteWatch, ktorá ich spracováva z údajov Európskeho parlamentu. Doteraz sa obmedzovali sa nahlasovania v pléne.

Tieto informácie pomáhali občianskej spoločnosti informovať verejnosť o tom, ako ich zástupcovia hlasujú v prípadoch ich konkrétneho záujmu.

Dáta ich aj ďalšie nástroje, napríklad MyVote2014, aplikácia simulujúca voľby do EP, ktorá spáruje preferencie používateľa s hlasovaním poslancov a ukáže, kto z europoslancov sa najviac zhoduje s ich názormi.

Mimovládne organizácie a aktivisti využívajú aj služby stránok ako LobbyPlag, ktorý vystupoval pôvod pozmeňovacích návrhov k legislatíve o ochrane osobných údajov a alebo stránka, ktorá vytára rebríček europoslancov podľa toho, ako hlasovali pri viacerých príležitostiach týkajúcich sa boja proti klimatickej zmene.

Ronny Patz z bruselskej kancelárie Transparenty International víta zmenu rokovacieho poriadku EP, nakoľko „stransparentní hlasovania v kľúčovom štádiu legislatívneho procesu, teda vo výboroch“.  

Britský europoslanec Andrew Duff, hovorca liberálov pre oblasť ústavných otázok považuje zmenu tiež za krok vpred. „Čoraz viac kriticky dôležitých hlasovaní o návrhu legislatívy sa odohráva na úrovni výborov. Hoci sú zasadnutia všetkých výborov otvorené pre verejnosť a novinárov, je veľmi náročné monitorovať hlasovanie jednotlivých poslancov. Táto reforma ujasní, ktorí poslanci podporujú, odmietajú alebo nehlasujú o návrhoch legislatívy a to vo všetkých štádiách jej prijímania", povedal.