Komiksoví študenti z Bratislavy poburujú britských euroskeptikov

zdroj: European Commission

Záujmová skupina Business for Britain združuje podnikateľov. Zasadzuje sa za výrazné zmeny podmienok britského členstva v EÚ. Vo svojej nedávnej štúdii poukázala na množstvo finančných zdrojov, ktoré európske inštitúcie na rôznych úrovniach vynakladajú na propagáciu hodnôt EÚ a jej činnosti.

Cieľom kritiky sa stali aj materiály určené pre deti, ktoré im majú priblížiť podstatu EÚ a jej fungovania. Informoval o tom aj denník The Telegraph. Združenie tieto publikácie označuje za "vymývanie mozgov", ktoré má „tendenčne“ usmerňovať malé deti.

Ako ilustratívny príklad sa štúdia zamerala na komiksovú publikáciu „On the Road to Victory“. Vystupujú v ňom medzinárodní študenti z Bratislavy. Tí sa vďaka financiám z európskeho rozpočtu vydávajú na výlet po Európe.

Počas cesty navštívia fiktívne maďarské divadlo, ktoré vďaka eurofondom preložilo a naštudovalo niekoľko cudzojazyčných divadelných hier. Oboznámia sa aj s francúzskou nemocnicou, ktorá z financií EÚ vybudovala nové onkologické oddelenie či vidieckou požiarnou stanicou s vybavením zaplateným z eurofondov.                                                   

Komiks vznikol z iniciatívy generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozpočet. K dispozícii sú jeho verzie v 23 jazykoch.

Oficiálne internetové kníhkupectvo európskych inštitúcií (EU Bookshop) má vlastný "detský kútik". Publikácie sú tu voľne dostupné na stiahnutie, pričom školy môžu tlačené verzie získať na Zastúpení Európskej komisie v Londýne i inde.

Detské knihy vysvetľujú napríklad fungovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, Európskeho sociálneho fondu, regionálnej politiky či voľného pohybu osôb.

Európska komisia argumentuje Lisabonskou zmluvou, ktorá posilnila demokratické zapojenie verejnosti do fungovania EÚ.

„Na udržanie európskeho projektu a zabezpečenie jeho úspechu je nevyhnutná verejná podpora. Mladí ľudia predstavujú budúcnosť a preto je kľúčové, aby boli vo vlastnom jazyku informovaní o tom, čo EÚ je, čo robí a prečo je dôležitá,“ uviedla hovorkyňa EK.

Vlastná reklama?

Štúdia euroskeptického združenia na základe analýzy výdavkov EÚ za rok 2014 prišla k záveru, že inštitúcie mali priamo na propagačné a komunikačné účely k dispozícii 664 miliónov eur.

Okrem toho však podľa Business for Britain EÚ míňa peniaze na vlastnú prezentáciu aj pod hlavičkou iných výdavkov, napríklad pri prezentácii výsledkov financovaných projektov alebo iných aktivít v médiách.

Združenie kritizuje aj poskytovanie grantov najmä mimovládnym organizáciám, ktoré sú priaznivo naklonené európskej integrácii a presadzujú jej prehlbovanie.

Celkovo sa tak podľa štúdie náklady na komunikáciu s verejnosťou vyšplhali na 3,9 miliardy eur. Skupina porovnáva svoje zistenia s podobnou štúdiou think tanku Open Europe z roku 2008. Tá náklady na verejnú prezentáciu EÚ vtedy určila na úrovni 2,4 miliardy eur.

„Som ohromený takýmto plytvaním. Navyše politické ovplyvňovanie detí v školách a financovanie pro-európskych mimovládnych organizácií je absolútne nevhodné, najmä vzhľadom na škrty v národných rozpočtoch, ktorým čelíme,“ uviedol výkonný riaditeľ Business for Britain, Matthew Elliott.

Verejná diplomacia verzus propaganda

Autori štúdie tvrdia, že prezentačné aktivity EÚ nemali za cieľ iba informovanie verejnosti. Podľa nich EÚ vedie propagandu, ktorá presadzuje myšlienky európskej integrácie a snaží sa zlepšiť vnímanie únie verejnosťou. Otázkou, ktorú takéto aktivity otvárajú je, kde sa nachádza hranica medzi verejnou diplomaciou a propagandou.

Štúdia EÚ vyčíta, že vo svojich propagačných materiáloch neuvádza vždy objektívne fakty a neposkytuje dostatok priestoru problematickým aspektom jej činnosti.

Diskusia pred referendom

Euroskeptici upozorňujú, že v kontexte blížiaceho sa britského referenda sa európske témy stávajú stále viac kontroverzné. Preto podľa nich nie je vhodné, aby EÚ používala peniaze daňových poplatníkov na „manipulovanie verejnej mienky“.

Podľa euroskeptického britského denníka Daily Mail sú údaje, ktoré prezentuje štúdia zvlášť poburujúce v kontexte plánov britskej vlády zrušiť obmedzenia vládnych výdavkov na kampaň pred referendom. Euroskeptici sa obávajú, že vláda použije „neobmedzené“ verejné zdroje na kampaň za zotrvanie Veľkej Británie v EÚ.