Komisia chce od televízií, aby vysielali šot o voľbách

Eurokomisárka pre komunikáciu Margot Wallström zaslala v mene EÚ list verejnoprávnym médiám (European Broadcasting Union), v ktorom ich vyzvala, aby zvážili odvysielanie video-šotov pripravených Európskym parlamentom „bez zvyčajných komerčných poplatkov“. Cieľom je dostať do povedomia verejnosti európske voľby a povzbudiť voličskú účasť.

Podľa Wallström je EBU ako „najdôležitejšia organizácia verejnoprávnych vysielateľov neoceniteľná pri poskytovaní informácií o dopade volieb na životy európskych občanov a ich budúcnosť“, píše v liste.

„Európske inštitúcie sa rozhodli spolupracovať a zvýšiť povedomie medzi verejnosťou o voľbách a o tom, aký vplyv budú mať ich výsledky na každodenné životy občanov“, píše ďalej Wallström.

Zdroje z Komisie pre EurActiv potvrdili, že európska Exekutíva si nemôže dovoliť spustiť celoeurópsku informačnú kampaň a namiesto toho dúfa, že sa iniciatívy chopia verejnoprávne médiá.

Podľa akademika Claesa H. de Vreese z univerzity v Amsterdame zohrali televízie kľúčovú úlohu v eurovoľbách v roku 2004. Zistil, že v období dvoch týždňoch pred voľbami tvorilo pokrývanie európskych tém len 9,8 % spravodajstva. Viditeľnosť témy bola vyššia v nových členských štátoch (10,4 %) než v starých (9,2 %).

Vo svojom liste komisárka zdôraznila, že informačná kampaň je inštitucionálne a politický neutrálna a má za cieľ „povzbudiť občanov, aby išli voliť a spravili politické rozhodnutie bez akýchkoľvek pokusov ovplyvniť toto rozhodnutie“.

Giacome Mazzone, šéf oddelenia stratégií EBU povedal, že organizácia vyzve všetkých svojich členov, aby rozširovali povedomie o voľbách. Upozornil ale, že v niektorých krajinách budú verejnoprávne televízie obmedzované národnými regulátormi.

Mazzone napríklad poukázal na to, že v Spojenom kráľovstve nemôže BBC vysielať takéto šoty, ale bude klásť väčší dôraz na to, aby spravodajsky informovala o kampani vo svojom programe. V krajinách ako napríklad Taliansko, ktoré majú rámec pre vysielanie občianskych informančných kampaní, je možné vysielať informačné šoty zadarmo.

Podľa De Vreeseho, samotné šoty chuť voličov prísť k voľbám nezvýšia. „Skutočný výsledok môžeme dosiahnuť vtedy, ak budeme pravidelne v regulárnych spravodajských programoch ukazovať názory rôznych kandidátov, konflikty a animozity. To môže vytvoriť atmosféru na zvýšenie účasti.“