Oplatí sa ešte voliť?

V piatok 6. decembra v bratislavskom KC Dunaj diskutovali na tému Európskeho roku občanov vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, a Filip Vagač, dnes už bývalý vládny splnomocnenej pre rozvoj občianskej spoločnosti. Obaja ocenili množstvo čiastkových úspechov, ktoré sa dosiahli v danej oblasti od slovenského vstupu do EÚ.

Európskemu roku aktívneho občianstva chýbal na Slovensku národný koordinátor. Dušan Chrenek pripomína, že úloha Európskej komisie má byť na národnej úrovni skôr podporná, a to prostredníctvom organizovania diskusií či workshopov.

Väčšie využitie aktívnych práv občanov EÚ zatiaľ na Slovensku chýba. Prejavuje sa to aj na slovenskej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorej sa Slovenská republika nachádza na poslednom mieste spomedzi všetkých krajín Únie.

Zodpovednosť za účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je primárne na pleciach politických strán, ktoré vyberajú svojich kandidátov. Mali by sa zamerať na kvalitných kandidátov, schopných komunikovať dôležitosť európskych tém.

V spoločnosti taktiež rezonujú niektoré negatívne mýty v súvislosti s Európskou úniou, ktoré sa neveľmi darí zmeniť. Na odstránení povrchného vnímania EÚ by opäť malo synergicky pôsobiť množstvo aktérov naprieč všetkými úrovňami.

Od európskej tematiky sa následne diskusia s prítomnými hosťami odklonila k ďalším otázkam aktívneho občianstva akými sú participatívny rozpočet, referendá, medzirezortné pripomienkové konanie či slobodný prístup k informáciám.

Prinášame video z podujatia: