Počet udelených občianstiev v Únii klesá

passports

zdroj: Európska komisia

V roku 2015 získalo občianstvo jedného z členských štátov EÚ viac než 840 000 ľudí. Najviac ich bolo z Maroka – viac než 86 tisíc, vyplýva to z dnes zverejnených štatistík Eurostatu.

Celkový počet udelených občianstiev v EÚ medziročne klesol o takmer 50 tisíc (v roku 2014 ich bolo 890 000, v roku 2013 dokonca 980 000). Od roku 2010 získalo občianstvo jednej z krajín EÚ viac než 5 miliónov ľudí.

Vedie Taliansko

Veľká väčšina, až 87 % ľudí, ktorí v roku 2015 dostali občianstvo, pochádza zo štátov mimo Únie. Najviac z Maroka (86 100), Albánska (48 400), Turecka (35 000) a Indie (31 000).

Najväčší počet občianstiev udelilo Taliansko (178 035), Spojené kráľovstvo (118 000), Španielsko (114 351), Francúzsko (113 608) a Nemecko (110 112).

Občianstvo v inom členskom štáte získalo v roku 2015 dohromady viac než 114 tisíc Európanov. Najviac z Rumunska (28 400 – polovica získala Talianske občianstvo) a Poľska (17 800 – tretina získala Nemecké občianstvo).

Slovensko na chvoste

Slovensko v roku 2015 udelilo 309 občianstiev (menej, 183 občianstiev, udelila už len Litva). Slovenské občianstvo získalo 73 Ukrajincov, 70 Čechov, 31 Američanov, 20 Vietnamcov.

Najviac Slovákov získalo občianstvo v Nemecku (310), Spojenom kráľovstve (242), Maďarsku (208) a v Čechách (117).

Slovensko je zároveň posledné v ukazovateli naturalizácie cudzincov. V roku 2015 sa naturalizovalo, teda získalo slovenské občianstvo, len 0,5 % zo všetkých cudzincov žijúcich na Slovensku. Napríklad vo Švédsku to bolo až 6,7 %, v Poľsku 3,7 %.

 

Detailnú infografiku Eurostatu nájdete na tejto linke