Únia spúšťa nový program na podporu reforiem

european semester

zdroj: Európska komisia

Poslanci Európskeho parlamentu dali dnes zelenú novému programu, v rámci ktorého môžu členské štáty požiadať o technickú pomoc pri prijímaní reforiem.

Takzvaný Program na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme) bude riadiť špeciálny úrad Európskej komisie (Structural Reform Support Service – SRSS), ktorý od roku 2015 poskytuje pomoc na Cypre a v Grécku.

Pomôžu prekonať technické prekážky

„Dnešné hlasovanie umožní EÚ rozšíriť svoju technickú pomoc členským štátom pri prijímaní dôležitých reforiem cez špecializované služby šité na mieru,“ vyhlásil v reakcii Komisár zodpovedný za euro a sociálny dialóg Vladis Dombrovskis.

Zdôraznil, že štáty Únie stále čelia prekážkam, ktoré brzdia ich hospodárske oživenie, rast zamestnanosti, produktivity či príjmov. Prekonanie týchto prekážok si podľa neho vyžaduje reformy, na ktoré treba „politickú vôľu, ako aj technické know-how“.

Len na žiadosť štátu

Európska exekutíva štátom každoročne poskytuje špecifické odporúčania v rámci tzv. Európskeho semestra. Pomoc pri prijímaní požadovaných reforiem však doteraz od Komisie dostávali len štáty, ktoré mali aj svoj vlastný záchranný program (bailout).

Po novom môže o technickú pomoc požiadať každý štát.

Môže ísť napríklad o pomoc pri reforme daňového systému, verejnej správy, školstva, súdnictva, či zdravotníctva.

Čítajte aj: Slovensko 2017: Aké pozitíva a negatíva vidí Komisia? (INFOGRAFIKA)

Priamo na mieste

Únia na tento program do roku 2020 vyčlenila 142,8 miliónov eur. Členské štáty však prispievať navyše nemusia. Zdroje pochádzajú z rozpočtu kohéznej politiky – z existujúcich zdrojov technickej pomoci v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Pridaná hodnota schváleného programu spočíva v tom, že pomoc poskytnú experti priamo na mieste orgánom členských štátov, buď počas celého procesu reforiem, alebo v jeho jednotlivých fázach.

Technickú podporu budú okrem SRSS poskytovať aj experti z medzinárodných organizácií ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond, či OECD.