Vo Švajčiarsku zvíťazili nacionalisti

Krátka správa

Po predvčerajších poľských voľbách je tu ďalší volebný rekord. Vo Švajčiarsku získala Švajčiarska ľudová strana (SVP) najvyšší počet hlasov (takmer 30 %), ktorý v tejto krajine jedna strana dosiahla od konca prvej svetovej vojny. Jedným z jej leitmotívov je udržať Švajčiarsko ďaleko od Európskej únie.

Žiadosť o členstvo, ktorú Švajčiari podali v 90. rokoch, vláda neskôr suspendovala. Šéf víťaznej strany už avizoval, že ju menia stiahnuť úplne v duchu pridržiavania sa tradičnej švajčiarskej neutrality a nezávislosti. Očakáva sa, že SVP využije svoju pozíciu v novej vláde, aby zablokovala plánované uvoľnenie pracovného trhu pre Bulharov a Rumunov. Podľa v súčasnosti platných zmlúv musí Bern otvoriť pracovný trh pre nové členské krajiny EÚ.

Švajčiarska politika nie je pre zvyšok Európy tak čitateľná ako je to u iných štátov. Je to dané aj tým, že štát riadi kolektívna hlava štátu – vláda, pričom každý rok tomuto kolektívnemu orgánu predsedá jeden z jeho členov.

Švajčiarska ľudová strana je ultranacionalistickou stranou, ktorá svoju kampaň postavila na strachu z imigrantov a z nárastu kriminality, ktorý je údajne s týmto fenoménom spojený. Ich kampaň mala nádych rasizmu a xenofóbie a vyslúžila si aj kritiku od OSN. Kuriózne je, že napriek tomu sa do parlamentu dostal prvý člen čiernej pleti, azylant z Angoly, ktorý sa neskôr stal expertom v oblasti práva.

Medzi najkontroverznejšie návrhy víťaznej strany patrí vyhostenie celej rodiny imigrantov, pokial ich dieťa poruší zákon. V Švajčiarsku žije približne 1,6 milióna imigrantov prevažne z južnej Európy a Balkánu.

Napriek víťazstvu ľudovej strany, nebude vládnuť sama. Kreslá vo vláde sa v Švajčiarsku rozdeĺujú podľa tzv. „čarovnej formulky“, čo je počet miest v sedem-člennej vláde, ktoré jednotlivé strany získajú. O konkrétnom zložení vlády sa bude rozhodovať 12. decembra.