Ľavica a poplatky v zdravotníctve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

 

Standard & Poor´s predpovedá, že deficit maďarského štátneho rozpočtu dosiahne tento rok 11% HDP (Maastrichtské kritériá na prijatie eura vyžadujú deficit pod 3% HDP). Verejné financie sú po rokoch plytvania a odkladania reforiem v dezolátnom stave. Kabinet socialistického premiéra Gyurcsányho je postavený do nezávideniahodnej situácie: nastáva čas platiť účet za život na dlh, pod ktorý sa ľavica sama v posledných rokoch podpísala. Medzi záchranné kroky maďarskej vlády patrí aj zavedenie poplatkov v zdravotníctve. Netají sa pritom, že inšpiráciu vidí na Slovensku, kde sa však – taktiež ľavicovým premiérom vedená vláda – netají zámerom tieto poplatky naopak zrušiť.

U praktického lekára by mal maďarský pacient zaplatiť 300 forintov (cca 40 Sk) za návštevu u špecialistu 500 forintov (cca 60 Sk) a za každý deň strávený v nemocnici taktiež 500 forintov.

Dopady zavedenia poplatkov možno odhadnúť (podľa dát Health at Glance – OECD indicators 2005) nasledovne:

Pri priemernom ročnom počte návštev u lekára 12,2 per capita a takmer desiatich miliónoch obyvateľov (9,98 milióna – odhad k júlu 2006) vychádza celkový počet kontaktov 122 miliónov. Keďže počet návštev nie je v dátach OECD štrukturovaný na všeobecnú a špecializovanú starostlivosť, pri odhade výnosu z poplatkov v ambulantnej sfére sme použili model rovnakého počtu návštev vo VAS i ŠAŠ. Výsledok je 48,8 miliardy forintov.


Celý text analýzy bol uverejnený v júli 2006 v mesačníku o zdravotnej politike Into Balance 07/2006, ktorý vydáva Health Policy Institute.