Povolebná analýza: Medzi apatiou a hnevom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 „Kontinuálne klesajúca účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorého právomoci za posledné dekády stále stúpajú, otvára otázku legitímnosti a kredibility“, píše sa v analýze. „Ak Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, Parlament získa spolu-rozhodovaciu právomoc v 80 až 90 % európskej legislatívy“, uvádza EPC. „Celková účasť na úrovni 43 % z 375 miliónov oprávnených voličov poukazuje na vysokú úroveň apatie a nedostatok záujmu, ktorý bol evidentný v kampani vo všetkých 27 členských štátoch“, tvrdí analýza. Podľa autorov odráža aj chybné vnímanie týchto volieb ako druhoradé, keďže nemajú priamy vplyv na formovanie vlády.

„Ak existovala jedna spoločná téma v kampani, nebola to EÚ a jej politiky, ale skôr vplyv ekonomickej krízy na európske krajiny. Európski voliči potom odpovedali na krízu dvoma spôsobmi:

1. Politicky bola najviac postihnutá Strana európskych socialistov (PES). Dôvodom pre túto bolestivú porážku je podľa analýzy niekoľko, no navzájom sa posilňujú Politické rozpory v rámci PES, nedostatok identifikovateľných politických odpovedí na krízu, erózia tradičných volebných obvodov a nedostatok vedúcich osobností.

2. Neočakávane sa naopak sa celkom dobre darilo „rodine“ Európskej ľudovej strany aj napriek tomu, že stredo-pravé vlády sú pri moci vo väčšine členských štátov od kedy kríza začala. EPP naďalej posilnila svoje dôležité postavenie v Parlamente. Nie je bez nej možné vytvoriť žiadnu životaschopnú koalíciou a ani prísť s konzistentnou legislatívou a konsenzuálnymi rozhodnutiami.

„Zvolení europoslanci budú súčasťou vytvárania väčšieho počtu politík, niekedy dokonca s väčšími právomoci, než majú národní poslanci“, tvrdí EPC.

„Je o to viac poľutovaniahodné, že nedávna kampaň vo voľbách do EP zlyhala v prinášaní kľúčových tém, s ktorými sa bude EP zaoberať najbližších päť rokov“, uzatvára EPC.


Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke