Prečo lídri nehovoria o Európe?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Zdá sa, že ani európske otázky a ani téma novej úlohy Európskeho parlamentu na európskej inštitucionálnej mape kandidátov ani lídrov strán nezaujímajú“, napísal Morucci pred európskymi voľbami.

Francúzski lídri sa podľa neho zamkli v „franco-francúzskej vízii Európy“, ktorú považujú za pokračovanie Francúzskej republiky, konštatuje s ľútosťou. Niektorí z nich sa dokonca snažia z európskych volieb urobiť „národné voľby v polčase“, dodáva.

Európsky parlament čoskoro získa právomoci, ktoré sú omnoho väčšie ako tie, ktoré má teraz“, pripomína Morucci. „Inštitucionálna reforma, ktorá príde so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti poskytne farby a meno predsedníctvu EÚ.

Väčšina v Európskom parlamente musí čoskoro rozhodnúť, kto povedie Európu v nasledujúcich rokoch ako hlava Európskej rady a Komisie.

„Skutočnou otázkou je, či kandidáti ponúkajú politickú Európu alebo jednoducho len koalíciu medzivládnych záujmov“, tvrdí. „Chceme od kandidátov počuť, čo je Európa schopná urobiť a vytvoriť.“

Konštatuje, že bolo extrémne ťažké zistiť, čo si kandidáti a strany myslia o témach ako euro, životné prostredie, energetika, bezpečnosť, sociálny systém a hospodárstvo v kampani.