Téma EÚ vo francúzskych prezidentských voľbách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia konštatuje, že záverečné fázy volieb boli poznačené najmä apelom na národnú identitu, ktorá je tradične populárnym mobilizujúcim prvkom k volebnej účasti priaznivcov oboch táborov. EÚ a európske témy sa tak prirodzene nestávajú dominantnými heslami kampane.

Na druhej strane však niektoré vybrané európske aspekty odzneli v kampani dosť zásadným spôsobom. Text skúma, aké mnohé podobnosti jestvovali medzi konzervatívcom Sarkozym a socialistkou Roaylovou. Otázky ako rozšírenie, rozdielny spôsob ďalšej integrácie, ECB, protekcionizmus a európska harmonizácia boli veľmi často skloňovanými slovnými spojeniami. Rozdielne názory oboch kandidátov sa však prejavili najmä v európskych témach ako životné prostredie, energetika alebo imigrácia.

Analýza sa zameriava aj na nesúlad oboch kandidátov v pohľade na otázku krízy prijímania európskej ústavy. Obaja sa zhodli na tom, že súčasný inštitucionálny rámec je zastaraný. Avšak zatiaľ čo Sarkozy vidí cestu v prijatí novej „mini-zmluvy,“ Royalová by opakovala referendum z roku 2005.

Autori tvrdia, že jestvuje značná priepasť medzi tým, čo by sa na jednej strane dalo označiť za „túžbu Francúzska“ a európskou realitou na druhej strane. Podľa nich je zrejmé, že „európska“ časť volebného programu oboch kandidátov nie je plne realizovateľná. Týka sa to najmä otázok rozšírenia a harmonizácie niektorých špecifických oblastí (daňové zaťaženie, minimálna mzda, sociálne štandardy a pod.). V texte sa uvádza, že „európska politika sa v kampani stáva skôr domácou politikou.“ Spomenutá priepasť zvyšuje mieru euroskepticizmu vo Francúzsku a bude predstavovať hlavný problém politiky Francúzska k Európe počas nadchádzajúcich rokov.

Autori v závere konštatujú, že zmierenie medzi Francúzmi a Európou a zabezpečenie postu Francúzska ako európskeho lídra sa zdajú byť veľmi ťažko dosiahnuteľné. Žiadny z analyzovaných kandidátov neponúkol počas kampane riešenie tejto krízy.


Kompletný text analýzy v nemeckom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.