EÚ – to je sex, radosť, romantika

Pozadie

Európska komisia prikladá svojej komunikačnej stratégii veľký význam, ustanovila ju ako samostatnú agendu jedného komisariátu. Keď sa v roku 2004 rozhodovalo o tom, ktorý z komisárov bude zodpovedný za akú oblasť, švédskej nominantke Margot Wallström sa ušlo portfólio „medzi-inštitucionálne vzťahy a komunikačná stratégia.“ Komisárka si za svoj cieľ stanovila v čo najprístupnejšej forme informovať občanov o aktivitách a politikách EÚ.

Začalo to blogom a pokračovalo to kanálom v rámci YouTube. Komisárka si svoj blog založila vôbec ako prvá z vysoko postavených lídrov Spoločenstva (viac o blogoch: EurActiv). Udialo sa tak v roku 2005. Táto žena o význame a možnostiach internetu zrejme nezapochybovala a tak v roku 2007 prišla s ďalšou priekopníckou myšlienkou. Pričinila sa o to, že 29. júna 2007 otvorila svoj vysielací kanál v rámci platformy YouTube Európska komisia.

Otázky

„EU Tube“, ako sa vysielací kanál Komisie na platforme YouTube nazýva, obsahuje v súčasnosti 75 video príspevkov. Nachádza sa tam materiál rôzneho druhu, počnúc 5-sekundovým statickým záberom na vlajku EÚ, pokračujúc vysoko kvalifikovanými reportážami o vybraných európskych politikách, krátkymi animovanými reklamami na lacný roaming a končiac mimoriadne úspešnými šotmi obsahujúcimi výjavy z bežného života.

6-ročné nemecké deti rozprávajú o hodnote mieru (link). Po častiach meniace sa ľudské tváre symbolizujú rôznosť a zároveň vzájomnú rovnosť európskych občanov (link). Sám predseda Komisie, José Manuel Barroso, čo-to rozpráva o klimatických zmenách (link). Ale taktiež aj animovaná morská čajka pri prelete ponad pláž „označkuje“ vysokú cenu mobilného roamingu (link).

Najsledovanejšie sú však videá zobrazujúce sex, radosť a romantiku. Ide o súbor troch reklamných šotov na program MEDIA, ktorého cieľom je okrem iného aj podpora európskych filmov. A práve scény z týchto filmov boli vybraté a prerobené na krátke upútavky:

  • Milovníci filmu to budú milovať! Takto nazvaný príspevok zobrazuje 18 heterosexuálnych a homosexuálnych párov počas sexuálneho aktu na rôznych miestach. Nezáleží na tom, či sa „to“ deje na posteli, v kuchyni alebo na toalete… Scény sú zakončené sloganom: „Spojme sa!“ Na EU Tube je to celkovo najsledovanejší spot. Po štyroch mesiacoch svojho výskytu na serveri si ho stihlo pozrieť už takmer 4,7 mil. divákov.
  • Európske filmy – aká radosť! Videli ste už dakedy usmievajúce sa tváre, tancujúcich, bežiacich a pozitívne kričiacich ľudí? Ak áno, nevadí. Pozrite si ešte raz. Na takéto zábery sa dá pozerať vždy znova a znova – druhý najsledovanejší šot (410 tis.).
  • Romantika v európskych filmoch stále živá. Tretí nasledovanejší príspevok (314 tis.). Tak, ako je tento šot natočený, tak ho ponecháme aj my – bez komentára.

Pozície

Margot Wallström na adresu kanálu EU Tube povedala: „Táto iniciatíva reflektuje odhodlanie Komisie lepšie vysvetľovať svoje politiky a aktivity v otázkach, ktoré sa dotýkajú občanov naprieč EÚ.“

Reakcie samotných divákov a užívateľov portálu YouTube sú rôzne. Pre ilustráciu ponúkame reakcie k najsledovanejšiemu spotu (uvádzame prezývky – nickname):

  • Kaloyjo: „Je dobré byť v Európe.“
  • Unkie888: „Dúfam, že Spojené kráľovstvo [Veľkej Británie a Severného Írska] sa stiahne z Európy ešte pred ďalšími voľbami.“
  • Msumedanthro: „Európania milujú sex – myslím tým, že je to opačné, ako to vidíme u Američanov.“
  • Infovobis: „love=Liebe=amour=amore=amor=влюбленность=αγάπη“
  • JulianGardna: „Európska únia je v rukách šialených ľavičiarov…“
  • Spailpins: „Je toto to, čo Komisia dokáže najlepšie?“
  • Maverickmarcin89: „Európske filmy sú najlepšie.“