Euroautobus na Deň Európy v Bratislave

Krátka správa

„Euroautobus“ odštartoval turné po Slovensku 24. apríla v Banskej Štiavnici. V apríli až máji navštevuje postupne 10 slovenských miest a svoju cestu ukončí 9. mája v Bratislave.

Účastníci týchto podujatí majú možnosť nazrieť do štruktúr Európskej únie a činnosti jej jednotlivých inštitúcií aj prostredníctvom filmov, prezentačných materiálov, či internetu, ktoré boli k dispozícii v internetovej kaviarni pojazdného autobusu. Najväčší záujem je o informácie o rôznych programoch či stáží pre mladých ľudí, podnikateľov, cez pracovné príležitosti a skúsenosti až po podporu regiónov, a to najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Informačný program je spestrený zábavnými interaktívnymi súťažami a kvízmi na tému Európska únia ako aj vystúpeniami mladých umelcov.

V Bratislave trasa autobusu končí. Organizátori srdečne pozývajú verejnosť na stretnutie počas Dňa Európy, 9. mája 2007 od 11.00 hod. – 17.00 hod. na Námestí SNP.

Na podujatí sa môžu stretnúť so slovenskými europoslancami, zástupcami inštitúcií EÚ na Slovensku a vládnymi činiteľmi. Podujatie vyvrcholí večerným koncertom, na ktorom vystúpia viacerí známi slovenskí interpreti, ako je Pavol Hammel, Gladiator, či Tina.

Tohto roku oslavuje Únia 50 rokov od podpisu Rímskych zmlúv (1957), ktorými bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM). Ekonomická a politická integrácia sa vtedy rozšírila aj na ďalšie oblasti hospodárskeho a politického života. Postupne sa z týchto spoločenstiev vyvinula súčasná Európska únia, ktorej základy ustanovila Maastrichtská zmluva z roku 1992. Slovensko sa stalo členom Európskej únie dňa 1. mája 2004.