Európsky skokan roka: kokaín

“Užívanie marihuany a heroínu v Európe sa dostáva do stalizovanej fázy a Európska únia je lepšie vyzbrojená na boj proti drogám,” povedal  komisár Frattini. Dodal, že “vysoký počet úmrtí zapríčinených drogami ako aj narastajúce množstvo užívateľov kokaínu podčiarkujú nevyhnutnosť pokračovať v európskej spolupráci v boji proti rozsiahlej výrobe, preprave a predaju nelegálnych drog.” Týmito slovami komentoval Výročnú správu o stave drogovej problematiky v Európe. Tento prehľad každoročne vydáva Európske centrum pre drogy a drogovú závislosť.

Marihuana aj naďalej zostáva najčastejšie užívanou drogou. Obľúbená je predovšetkým medzi mladými vo veku 15 – 24 rokov. V rámci krajín si popredné priečky držia Taliansko, Španielsko, Česko a Britiánia. Slovensko zaujalo pozíciu v strede rebríčka. V priebehu minulého roka užilo “marišku” 4,4% dospelých Slovákov.

Konzumácia marihuany v Európe rástla najmä v 90-tych rokoch. Aj keď je to stále najobľúbenejšia droga, najčerstvejšie údaje vzbudzujú optimizmus. Jej spotreba dosiahla vrchol a stabilizuje sa. Po prvýkrát za posledných 10 rokov sa počet užívateľov nezvýšil. Najväčším dodávateľom “veselej rastlinky” pre európsky trh je Maroko.

Oveľa hrozivejšie vyznieva dramatický nárast spotreby kokaínu, ktorý sa už dostal na 2. miesto v rebríčku. Biely prášok si v minulom roku “šňuplo” viac ako 4,5 miliónov Európanov vo veku 15 – 64 rokov, čím sa počet konzumentov v porovnaní s minulým rokom zvýšil o milión. Kokaín sa do Európy dováža predovšetkým z Latinskej Ameriky. Okrem kokaínu sú pomerne obľúbenými aj „moderné drogy“ ako extáza a amfetamín.

Hrozba plynúca z heroínu sa v porovnaní s minulosťou znížila, hoci ešte nie je celkom zažehnaná. Údaje o drogovo závislých, ktorí podstúpili liečenie ako aj tých, ktorí zomreli na predávkovanie naznačujú, že skupina Európanov závislých na heroíne starne.  Heroín však aj naďalej zostáva hlavnou príčinou mnohých úmrtí spôsobených predávkovaním.

V minulom roku bolo vyrobených takmer 7 tis. ton ópia (z toho 92% v Afganistane) čím sa produkcia oproti minulému roku zvýšila o 130 ton. Je otázne, či sa zvýšená produkcia prejaví aj v následnej spotrebe.