Kontroly originality dovezených áut

Európske mestá musia riešiť problémy s dopravou. Zdroj: Keng, creativecommons.org

Krátka správa

Už od roku 2005 platí rozhodnutie Rady Európskej únie  č. 2004/919/ES o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej autami, ktorá má cezhraničné dôsledky. Podľa neho je „v členských štátoch Európskej únie každý rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel. Tieto krádeže predstavujú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok. Približne 30 až 40 % týchto áut je ukradnutých organizovaným zločinom a potom prestavaných a vyvezených do iných štátov v rámci aj mimo Európskej únie.“

Aby sa ciele tohto rozhodnutia aplikovali aj na Slovensku, od budúceho pondelka začnú u nás fungovať pracoviská, ktoré každému záujemcovi skontrolujú dovezené auto a zistia, či ide naozaj o originál. Mali by takto overiť, či auto nebolo kradnuté a či mu následne neboli pozmenené identifikačné údaje. Od januára 2008 by sa mala sieť týchto pracovísk rozšíriť natoľko, že ministerstvo dopravy plánuje z takejto kontroly urobiť povinnosť pre každého, kto zo zahraničia dovezie auto. Maximálna cena za kontrolu originality pri osobných autách do 1300 cm kubických je stanovená na 1500 korún.

Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.  Výsledok kontroly originality bude zaznamenaný do odborného posudku a do informačného systému kontroly originality. Autá, ktoré skúške vyhovejú dostanú aj nálepku kontroly originality. Ak bude auto označené ako „dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“, majiteľ na ňom bude musieť odstrániť nedostatky do 30 dní a potom absolvovať ďalšiu kontrolu.          

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, cez výmenu dôležitých dielov, až po poskladanie z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Výsledkom sú autá, ktoré nespĺňajú predpisy z pohľadu neoprávnených zmien, ale sú aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Výraznou pridanou hodnotou pri kontrole originality je oproti všetkým doterajším zisťovaniam pôvodu áut spolupráca s políciou. Pri každej  kontrole originality sa auto overuje v policajnej evidencii vozidiel a evidencii vozidiel, po ktorých sa pátra v rámci SR a pátracej databáze vozidiel Interpolu. Veľmi dobré skúsenosti s kontrolou originality majú napríklad v susednom Maďarsku. Po jej zavedení zaznamenali až 40-percentný pokles krádeží a „prerábania“ áut.

Podľa Márie Cupákovej z ministerstva dopravy „pre slovenských občanov nový systém prinesie istotu pri zakúpení vozidla, že nebolo kradnuté a v budúcnosti im nehrozí postih, pri registrácií na dopravnom inšpektoráte policajti takéto vozidlá nebudú znova kontrolovať a zisťovať identitu vozidla s jeho dokladmi a tiež by to malo priniesť výhodu bonusov pri poistení vozidiel.“