Kto je nakoniec za slovenskou „euro kampaňou“?

Krátka správa

Na začiatku mesiaca (október 2007) bola na Slovensku spustená kampaň o eure. Ihneď po jej spustení sa objavili viaceré kritický hlasy, podľa ktorých môže mať vzhľadom na svoje grafické a myšlienkové spracovanie skôr odstrašujúci ako propagačný charakter. Chvíľku sa špekulovalo, či za kampaňou stojí slovenská vláda a víťaz eurotendra. Ako však pre server Marketér.sk povedal splnomocnenec Vlády SR pre zavedenie eura, Igor Barát, kampaň spustila Komunistická strana Slovenska. Tá na svojej stránke 2. októbra 2007 publikovala správu „EURA sa nemusíme báť.“ Na margo postupných príprav Slovenska na zavedenie spoločnej meny sa v nej píše: „Aby vláda v roku 2009 nemusela obhajovať výrazné zvýšenie cien, hlavne potravín, nastal jav, že počnúc výrobcami týchto komodít už dnes dochádza k plynulému, nenápadnému rastu cien vstupných surovín a v konečnej fáze finálnych produktov. [..] I jed, keď sa podáva po kvapkách, je niekedy liek a takto skryto sme i my pripravovaní na EURO.“

Zdá sa, že obdobie dohadov, kto je za celou vecou, bude čoskoro preč. Počas tohto týždňa začala reklamná agentúra plagáty svojho klienta postupne nahradzovať. Pôvodný plagát vyzeral tak, že na ňom bolo zobrazené euro s načahujúcimi sa rukami (vyvolávali skôr dojem pazúrov mŕtvoly), pričom celý motív bol umiestnený na šedo-modrom podklade. Nové plagáty nadväzujú na tie pôvodné. V pravom hornom rohu vidieť nápis „Bojíte sa eura?“, ktorý je ale prefarbovaný nažlto zamestnancom softwarovej firmy KROS. Ide o reklamu na finančný software, ktorý sa zameriava na prechod k spoločnej mene. Oba plagáty môžete nájsť a porovnať na stránke firmy, ktorá si kampaň zaplatila.