Najpríťažlivejšia európska téma – energetika

Krátka správa

Bruselská Nadácia EurActiv (Foundation EurActiv) zogranizovala prieskum médií, zameraný na žurnalistov, ktorí sa venujú politikám EÚ. Prieskum podporili aj Asociácia medzinárodnej tlače – API a Asociácia európskych novinárov- AEJ.  Zúčastnilo sa ho 212 novinárov, z ktorých 58 % pôsobí priamo v Bruseli.

Štúdia poskytuje pohľad na priority v spravodajstve o EÚ, ako aj na pracovné nástroje a komunikačné kanály novinárov.

Výsledky ukazujú, že 43 % novinárov, ktorí sa venujú Európskej únii, považuje za svoju „top“ tému energetiku, 42 % zahraničnú politiku, 34 % klimatické zmeny a 31 % inštitucionálnu reformu EÚ.

Väčšina novinárov je toho názoru, že ich hlavnou úlohou je prinášať analýzy a komentáre namiesto strohých informácií z inštitucionálnych zdrojov. Až 57 % opýtaných novinárov sa domnieva, že by v budúcnosti bolo vhodné zlepšiť informovanie o európskych záležitostiach školeniami o špecifických európskych politikách.

Prieskum bude prezentovaný 8. novembra počas výročnej konferencie EurActiv v Európskom parlamente.