Narodeninové logo EÚ

 

Krátka správa

Na budúci rok sa uskutoční viacero podujatí na oslavu polstoročnice od začiatku procesov európskej integrácie. Súťaž o narodeninové logo a slogan pod názvom „Všetko najlepšie k narodeninám, EÚ!” organizuje Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Logo a slogan musia vyjadrovať myšlienku európskej spolupráce, spoločných hodnôt, európskej identity a najmä budúcnosť EÚ.

Zúčastniť sa môžu študenti členských krajín EÚ (plus Bulharska a Rumunska), ktorí študujú dizajn, umenie, vizuálnu komunikáciu alebo jeden z príbuzných odborov. Stihnúť to musia do 30. septembra 2006, kedy bude súťaž oficiálne uzavretá. 

O víťazovi, ktorý si odnesie odmenu vo výške €6000, rozhodne komisia zložená z európskych odborníkov v oblasti dizajnu spolu s organizátormi súťaže. Víťazné logo bude sprevádzať všetky podujatia spojené s oslavou 50. narodenín Európy.