Parlamentný veterán spomína

Jens-Peter Bonde

Technicky najdlhšie slúžiacim poslancom Európskeho parlamentu je Dán, Jens-Peter Bonde. Je jedným zo skupiny šiestich tzv. „veteránov“, ktorí sedia v parlamentných laviciach od roku 1979. Kým Bondeho zvolili vo štvrtok, jeho kolegov až v nedeľu, čo ho podľa jeho vlastných slov robí „technicky najskúsenejším členom“ európskeho zhromaždenia, hoci je zo skupiny šiestich veteránov najmladší.

Pôvodným povolaním novinár, Bonde pracoval pre euroskeptické dánske noviny Notat. Priznáva, že o fungovaní systému európskych inštitúcií vedel vopred len málo. 

Prvá parlamentná skupina, ktorú Bonde spoluzakladal, niesla názov Technická koordinačná skupina, čo malo naznačiť, že „nemá žiadnu spoločnú politiku“ a jej členov spája nanajvýš solidarita. Ostatné parlamentné zoskupenia sa okamžite snažili o rozpustenie tejto skupiny, pretože, ako tvrdili, nebola „skutočnou politickou skupinou“. Na to však bolo potrebné zmeniť rokovací poriadok, čo zase vyžadovalo súhlas absolútnej väčšiny členov vtedajšieho EP. „Tak začala prvá vojna medzi parlamentnými skupinami“, spomína pre The Parliament Bonde.

Zmene rokovacích pravidiel pomohli zabrániť talianski kolegovia, s ktorými zakladal skupinu – Marco Panella a Emma Bonino. Podávaním tisícok pozmeňovacích návrhov znemožnili reformu rokovacieho poriadku. K záchrane Technickej a koordinačnej skupiny prispel aj bývalý nemecký kancelár. „Pomoc mi ponúkol radový člen socialistickej skupiny, istý Willi Brandt“, ktorý bol so svojím „škandinávskym prístupom k férovosti proti nanútenému rozpusteniu našej skupiny,“ opisuje strojcu nemeckej Ostpolitik Bonde.

K začiatkom vo Výbore pre rozpočet po boku Altiera Spinelliho, talianskeho federalistu, hovorí, že nebolo nič nezvyčajné, že sa pri bližšom skúmaní parlamentného rozpočtu zistilo, že šéf socialistickej skupiny absolvoval 80 tisíc kilometrov dlhé safari v Afrike na služobnom parlamentnom aute so šoférom. „Podvádzanie bolo bežné od vrchu až po spodok“, píše dánsky eurorealista.

S nostalgiou spomína na prvú predsedníčku voleného parlamentu a niekdajšiu francúzsku ministerku Simone Veil. Túto francúzsku političku židovského pôvodu, ktorá prežila hrôzy Osviečimu, označuje Bonde za „významnú kráľovnú“, ktorej prvým oficiálnym počinom bol nákup 1500 fliaš francúzskeho šampanského. Počas svojho pôsobenia vydala nariadenie, aby všetky ženské zamestnankyne Parlamentu nosili štay, nemohli však byť modré, pretože táto farba bola rezervovaná pre predsedníčku. 

Jens-Peter Bonde je dnes členom predsedníctva skupiny Nezávislosť a demokracia a členom Výboru pre ústavné veci. Spolu s ním patrí do klubu veteránov prvého voleného parlamentu aj súčasný predseda EP Hans-Gert Pöttering, Karl Von Wogau, Ingo Friedrich a Klaus Hänsch. Najdlhšie slúžiacou ženskou členkou EP je luxemburská poslankyňa Astrid Lulling. V EP začínala už v roku 1965, no kariéru europoslankyne na chvíľu vymenila za komunálnu politiku.