Počítačové hry financované z EÚ

 

Krátka správa

Európsky sociálny fond nemusí byť iba nudnou záležitosťou. Súčasťou výziev v miliónových sumách je aj tzv. e-learningový program. Ak sa niekto rozhodne vymyslieť školiaci softvér podobajúci sa na hru, je celkom možné že mu jeho zámer riadiaca jednotka ESF schváli.

Hry sa čim ďalej tým viac používajú aj inde vo svete, napr. na nábor amerických regrútov, alebo výcvik záchranárov. Simulácia podnikateľského zámeru, alebo správy školiaceho strediska pre dôchodcov, nemusí byť zlou pomôckou pri celoživotnom vzdelávaní.