Poľsko nechce Európsky deň proti trestu smrti

Krátka správa

Poľská konzervatívna vláda sa postavila proti snahe EÚ na vyhlásenie 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti. Iniciatívu oznámila Komisia už v júni tohto roku, na utorkovom stretnutí expertov členských krajín EÚ na spravodlivosť a vnútro v Bruseli sa však Varšava postavila proti rámcovej deklarácii. Na svojom postoji nič nezmenila ani na včerajšom stretnutí veľvyslancov členských krajín.

Deklaráciu má EÚ podpísať spolu s Radou Európy, ktorá sa intenzívne venuje otázke ľudských práv. Poľsko však tvrdí, že „právo na život“ nemožno obmedzovať na problematiku trestu smrti, a nakoľko v európskych krajinách nie je trest smrti aj tak praktikovaný, nezasluhuje si vyhlásenie samostatného dňa. Okrem toho, diskusia by mala byť podľa poľskej vlády rozšírená aj na eutanáziu a potraty.

Európska komisia však odmieta spojenie medzi trestom smrti a ostatnými aspektmi „práva na život“. Spoločná deklarácia EÚ a Rady Európy mala zdôrazňovať potrebu presadzovania zrušenia trestu smrti vo všetkých krajinách sveta. Schválená mala byť v dostatočnom predstihu, aby mohol byť Európsky rok proti trestu smrti vyhlásený už tohto 10. októbra, a tým sa pripojil k Medzinárodnému dňu proti trestu smrti, ktorý sa od roku 2003 koná pravidelne 10. októbra.

Deklaráciu malo definitívne schváliť zasadnutie ministrov spravodlivosti 18. septembra. Podpísaná mala byť 9. októbra v Lisabone. Vyžaduje si to ale jednomyseľný súhlas všetkých členov.

Obr: Krajiny ktoré úplne zrušili trest smrti
Podľa: Amnesty International

Podľa údajov Amnesty International bol trest smrti bol zrušený za všetky trestné činy v 90 krajinách, v ďalších jedenástich sa uplatňuje výnimka pre trest smrti za vojnové zločiny. Dvadsať deväť štátov ho síce ponechalo v platnosti, no počas uplynulých minimálne desiatich rokov ho nepoužili.