Rumunsko má najvražednejšie cesty v EÚ

Zdroj: Flickr, CC

Rumunsko má v pomere k svojej populácii najvyššiu úmrtnosť na cestách v EÚ, uvádza to v správe Európska rada pre bezpečnosť na cestách (European Transport Safety Council – ETSC). ETSC je nezávislou neziskovou organizáciou so sídlom v Bruseli, ktorá sa zameriava na obmedzovanie miery dopravných nehôd v Európe. Zo štatistiky vyplýva, že rumunské cesty sú osemkrát nebezpečnejšie než švédske.

Miera úmrtnosti na rumunských cestách je 130 ľudí na milión obyvateľov ročne. Populácia krajiny je 21,5 milióna. Druhé v poradí je Grécko so 129 úmrtiami na milión obyvateľov, nasledované Poľskom (120) a Bulharskom (118).

Naopak, najnižšiu úmrtnosť zaznamenali vo Švédku (39) a Veľkej Británii (40). V roku 2009 na rumunských cestách zomrelo 2 796 ľudí, čo je o 14 % viac ako v roku 2001 (2 454 ľudí). Smrteľné nehody v krajine sú dôsledkom najmä zlého stavu ciest v krajine.

Z 81 693 km ciest je moderných len 22 865 km. Okrem toho podľa správy, polovica modernizovaných ciest v súčasnosti potrebuje opätovnú údržbu.

Cieľom Európskej únie je znížiť ročnú úmrtnosť na cestách z 54 400 v roku 2001 na 27 000 v roku 2010. Minulý rok na cestách v celej EÚ zomrelo dokopy 35 000 ľudí.

Obmedzovať počet úmrtí na cestách sa darí najmä v Lotyšsku, Španielsku, Portugalsku a Estónsku, ktoré úmrtnosť v období od 2001 do 2009 znížili o polovicu. Na druhej strane Rumunsko a Malta sú jedinými členskými štátmi, kde vlani pri dopravných nehodách zomrelo viac ľudí ako v roku 2001. 

V roku 2009 úbytok úmrtí lámal rekordy. EÚ zaznamenala 11-percentný medziročný pokles. Najviac dosiahlo Slovensko o 36 %, Litva o 26 %, Dánsko o 25 % a Estónsko o 24 %.

Po prvýkrát vôbec nové členské štáty (tie, čo vstúpili do Únie v roku 2004) dosiahli lepšie medziročné výsledky (pokles o 18 %) ako pätnásť starých členov (8 %).