Slovensko oslavuje s EÚ

Viťazný návrh loga k 50. výročiu podpisu Rímskych zmlúv.

Krátka správa:

EurActiv 16. marca informoval o viacerých podujatiach spojených s oslavami 50tky EÚ, ktorú si pripomenieme 25. marca. V ten deň uplynie  polstoročie od podpísania tzv. Rímskych zmlúv, na ktorých vznikla súčasná Európska únia. Oslava narodenín dala aj podnet na vytvorenie významného spoločného vyhlásenia, tzv. Berlínskej deklarácie, ktorej zverejnenie sa chystá v deň výročia v Berlíne. Oslavy nebudú prebiehať len v Nemecku, ktoré momentálne Únii predsedá, ale aj v každej z členských krajín. Na Slovensku pripravili sériu podujatí zastúpenia európskych inštitúcií na Slovensku a úrad vlády a ďalšie inštitúcie.

EurActiv pripomína ďalšie podujatia:

20. marca mal počas trvania 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky príhovor predseda NR SR Pavol Paška venovaný výročiu Únie. V závere uviedol, že i keď sa Slovenská republika priamo nepodieľala na príprave a realizácii Rímskych zmlúv, “podieľala sa, podieľa sa a bude sa podieľať na obohacovaní a skvalitňovaní myšlienky zjednotenej Európy.” Zároveň upozornil aj na májovú konferenciu predsedov parlamentov EÚ, ktorá sa bude konať v máji v Bratislave, počas ktorej by sa mala diskutovať úloha národných parlamentov v zjednotenej Európe.

Informačná kancelária EP sa postarala dnes (21. marca) o vydanie špeciálnej poštovej známky s logom 50. výročia Rímskej zmluvy. Dnes sa koná aj seminár finálového kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Mikuláši venovaný výročiu Únie s názvom “50. výročie Rímskej zmluvy – 50 rokov európskej integrácie. A nasledujúcich 50 rokov?“.

V marci-máji 2007 prebieha vedomostná súťaž stredoškolákov “Mladý Európan”, ktorú organizujú centrá “Europe Direct” (ED) v SR. Vláda plánuje s centrami Europe Direct a samosprávami podporí zeleň a na jar v slovenských mestách vysadia spolu so samosprávami “Aleje novej Európy“. 

Slovenský rozhlas Regina vysiela od marca do júna korešpondenčnú súťaž “Európskou cestou – necestou”. 16. apríla – 9. mája bude po 10 slovenských mestách putovať informačný autobus o EÚ. Takmer v tom istom čase sa v piatich slovenských mestách – Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Nitre  (19. apríl-9. máj) uskutoční Minifestival európskych filmov 5×5, ktorý organizuje úrad vlády. Na Deň Európy (9. mája) bude v Bratislave na námestí SNP veselica pre všetkých občanov. 10. mája budú oslavy pokračovať koncertom v Banskej Bystrici.

Na jún je naplánované Fórum občanov o cezhraničnej spolupráci a zavedení eura na hraniciach s Maďarskom, ktoré organizuje slovenská a maďarská informačná kancelária EP. Oslavy 50. výročia napokon zakončí v júli ďalšie občianske fórum organizované s našimi západnými susedmi, ktorého témou budú sociálne systémy v Európe.