Štúdia: Cez alkohol k sexu

Tretina mladých mužov a takmer každé štvrté dievča požilo alkohol alebo drogu kvôli zvýšeniu šancí mať s niekým pohlavný styk, informuje správa BMC Public Health. Alkohol a drogy sú medzi mládežou často považované aj za prostriedok, ako umocniť sexuálny zážitok, ak daný človek partnera už má:

  • 28,6% respondentov povedalo, že alkohol používa na povzbudenie svojich partnerov,
  • 26,2% užívateľov kokaínu si vďaka droge predlžuje trvanie pohlavného styku,
  • mladí muži na predlžovanie trvania sexuálneho aktu používajú radi aj extázu.

Alarmujúcou skutočnosťou je, že takmer pod všetkými pohlavnými stykmi vo veku menej než 16 rokov je rôznym spôsobom podpísaný alkohol alebo jedna z drog:

  • marihuana,
  • kokaín 
  • extáza.

Dievčatá sú voči takto podmienenému priskorému pohlavnému styku náchylnejšie než chlapci.

Užívanie omamných látok spojené s pohlavným stykom okrem iného podľa správy spôsobuje:

  • zvyšovanie rizika neuváženého sexuálneho styku, ktorý mladí ľudia po vytriezvení ľutujú,
  • nárast priemerného počtu sexuálnych partnerov (pravdepodobnosť vysokého počtu sexuálnych partnerov u užívateľov kokaínu je päťnásobne vyššia, než u ľudí, ktorí kokaín nikdy neužili),
  • zvyšovanie rizikovosti pohlavného styku nepoužitím kondómu,
  • väčšia náchylnosť využiť služby prostitútok a ochota zaplatiť za sexuálne služby,

“Milióny mladých Európanov dnes drogujú a pijú spôsobom, ktorý ovplyvňuje ich sexuálne rozhodnutia a zvyšuje šancu nebezpečného sexu alebo sexu, ktorý neskôr ľutujú,” komentuje závery výskumu Mark Bellis, vedúci výskumného tímu autorov správy (BBC).

Frank Sodeen z organizácie Alcohol Concern hovorí: “Správa je dobrou pripomienkou početnosti rozmerov alkoholového násilia.” Podľa BBC dodáva, že by mala byť aj impulzom pre vnesenie alkoholových otázok medzi témy sexuálneho zdravia.

Výskum uskutočnili vedci z Liverpoolskej univerzity Johna Moora na vzorke 1.341 respondentov vo veku 16-35 rokov. Všetci mladí muži a ženy pravidelne navštevovali nočné bary a diskotéky. Výskum prebiehal v mestách: Viedeň, Brno, Berlín, Atény, Benátky, Lisabon, Ľubľana, Palma a Liverpool. Výber miest nebol náhodný – závisel od dostupnosti tamojších komunít mladých ľudí a nadväzoval na predchádzajúce výskumy, ktoré v nich uskutočnili členovia výskumného tímu v minulosti.