Súťaž mladých o cenu Karola Veľkého

Krátka správa

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré podporujú porozumenie na európskej a medzinárodnej úrovni, posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkajú konkrétne príklady spolunažívania Európanov ako jednej komunity.

Príkladom projektov môže byť napríklad usporiadanie rôznych aktivít pre mládež, výmenné pobyty pre mladých alebo internetová spolupráca s európskym rozmerom.

Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov. Na národnej úrovni bude najlepší projekt vybraný národnou porotou, ktorá bude pozostávať aspoň z dvoch zástupcov Európskeho parlamentu a jedného zástupcu mládežníckej organizácie. Vybraný projekt predložený národnou porotou, postúpi do ďalšieho kola na európskej úrovni. (Pravidlá súťaže)

Zástupcovia Európskeho parlamentu a Nadácie medzinárodnej Karlovej ceny mesta Aachen vyberú tri najlepšie projekty a víťazi budú slávnostne vyhlásení v Aachene 29. apríla. Víťazne projekty budú aj finančne ohodnotené. Najlepší projekt získa 5000 eur, druhý najlepší 3000 eur a tretí najlepší 2000 eur. Okrem finančného ocenenia bude trom víťazom odovzdaná pozvánka na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu v máji 2008.

Prihlasovací formulár do súťaže nájdete na tejto linke a tiež na stránke Informačnej kancelárie EP, po kliknutí na logo súťaže. Nachádzajú sa tam aj pokyny na vyplnenie a ďalšie podrobné informácie o témach a podmienkach súťaže vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.


O súťaži informovala Informačná kancelária EP v Bratislave.