Nábrežie na globálnom horizonte

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podhradie v Bratislave prešlo v druhej polovici dvadsiateho storočia podobnou genézou ako mnohé európske mestá a ich predmestia. Jeho dnešná podoba je silne ovplyvnená koncepciami, v ktorých sa nadradila technická stránka riešenia jedného problému nad celkovú víziu obrazu mesta. Pre Bratislavu sa v dnešnej dobe nábrežie Dunaja stalo novou výzvou aby sa mesto prispôsobilo novým globálnym a vedecko – technologickým a sociálnym premenám ktoré mu dajú nový obraz.

Bratislavské nábrežie, ako nábrežie ešte stále sa rozvíjajúceho hlavného mesta štátu, stále čaká na svoju tvár. Hlavnou úlohou tejto rozvojovej lokality je uspokojiť požiadavky na zachovanie kontinuity stáročného vývoja a súčasne umožniť vznik živého mestského prostredia ktoré bude vyhovovať súčasnosti ako i budúcnosti a ktoré umožní aby sa Bratislava skutočne stala mestom na Dunaji. Týmto i ďalším otázkam, súvisiacim s postavením nábreží na globálnom horizonte, sa venuje nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.