Problém ústavnosti zákonnej úpravy registrácie cirkví

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza ústavnej resp. medzinárodnoprávnej úpravy náboženskej slobody a posúdenie jej kompatibility so zákonnou úpravou registrácie CaNS vedie k záveru, že rozpor s Ústavou SR (ako i medzinárodným právom) existuje.

Konštatovaním rozporu vyvstáva zložitá otázka: Ako inštitút registrácie zmeniť – uviesť do súladu s Ústavou SR a medzinárodným právom, ktorým je SR viazaná? Pokus o odpoveď na takto položenú otázku obsahuje aj nasledovná analý


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke