Kapacita Ukrajiny je mimoriadne dôležitá pre udržanie bezpečnosti dodávok plynu do únie

Zdroj: TASR

Generálny riaditeľ ruského Gazpromu Alexej Miller minulý týždeň oznámil, že Rusko plánuje postupne obmedziť a napokon aj úplne zastaviť tranzit zemného plynu cez územie Ukrajiny. Čo to znamená pre Európu?

V Eustream veríme, že v súčasnosti je fyzická infraštruktúra vedúca cez Ukrajinu potrebná na obslúženie trhu EÚ so zemným plynom. Z pohľadu EÚ je podpora akejkoľvek snahy úplne obísť Ukrajinu, podľa nás, maximálne nevýhodná, pretože kapacita Ukrajiny je mimoriadne dôležitá pre udržanie bezpečnosti dodávok do únie a zvyšku Európy.

Nemali by sme podporovať  riešenia, ktoré umožnia Ukrajinu úplne obísť, jej infraštruktúra má veľký význam a jej eventuálne odstavenie by pripravilo EÚ o technickú kapacitu zodpovedajúcej svojou výškou skoro 40%  celkového importu Európy.

Eustream sa snaží aktívne navrhovať riešenia, ktoré by pomohli adresovať bezpečnosť dodávok krajín v juhovýchodnej Európe, ktoré momentálne nemajú okrem Ukrajinskej cesty alternatívu.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič bol týmto rozhodnutím „prekvapený“ a označil ho za ekonomiky nevýhodné. Slovenský premiér Róbert Fico rozhodnutie vypustiť Ukrajinu úplne označil za dôsledok sankcií Západu.  Ako hodnotíte toto rozhodnutie vy?

Vyhlásenie nie je pre nás prekvapivé, pretože nadväzuje na predchádzajúcu komunikáciu Gazpromu. Nie je to rozhodnutie, ktoré vítame, pretože nie je, podľa nás, ekonomicky optimálne ani pre jednu stranu, či už ukrajinskú alebo ruskú.

Veríme, že Európa by sa mala sústrediť na podporu projektov zvyšujúcich diverzifikáciu dopravných ciest a zdrojov plynu, ale nie v takom rozmere, aby mohli v plnej miere nahradiť tok cez Ukrajinu.

Eustream aktívne navrhuje jeden takýto projekt ústiaci vo Veľkých Kapušanoch – Eastring, ktorý by bol dostupný ktorémukoľvek dodávateľovi, vrátane Gazpromu na tureckých hraniciach. Eastring by poskytoval diverzifikáciu ciest ale aj zdrojov a zároveň by neohrozil pozíciu Ukrajiny, ako tranzitnej krajiny. 

Ruský minister pre energetiku Alexander Novak oznámil, že turecko-grécky plynárenský uzol bude jediným miestom, odkiaľ budú európski partneri schopní čerpať ruský plyn. Projekt Eastring z časti rieši túto prepravnú „dilemu.“ Viete aj o iných návrhoch, ktoré by konkurovali nášmu projektu?

Podľa môjho názoru dnes neexistuje žiadna iná alternatíva, ktorá by ponúkala riešenie rýchlejšie a lacnejšie ako Eastring.

Projekt nerieši prepravnú dilemu len čiastočne, ako naznačujete, ale komplexne. Relatívne lacno a za pomerne krátky čas poskytuje priestor na diverzifikáciu nielen trás, ale aj zdrojov plynu. Nejde pritom o žiadny zázrak, Eastring jednoducho ráta s čo najefektívnejším využitím existujúcej infraštruktúry, najmä na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku.

Eastring je od začiatku navrhovaný ako obojsmerný plynovod, rátali sme teda s rôznymi alternatívami. V prvom rade zabezpečí možnosť zásobovania balkánskych krajín plynom zo západných zdrojov ako sú napríklad nemecké veľké plynárenské uzly NCG a Gaspool, rakúsky Baumgarten, či taliansky PSV.

V druhej fáze plynovod umožní strednej a západnej Európe sa dostať k plynu z oblasti Kaspického a Čierneho mora, ako aj z Iránu, Iraku, Izraela atď. Ani možnosť dovážať ruský plyn z Turecka, ak sa avizovaný projekt „Turkish Stream“ nakoniec zrealizuje, samozrejme nie je vylúčená.

Ako ovplyvnilo rozhodnutie zrušiť South Stream a vypustiť Ukrajinu, ako tranzitnú krajinu, pripravovaný projekt Eastring? Nastali nejaké zmeny?

Projekt bol predstavený ako alternatíva k projektu South-Stream dostupná pre všetkých záujemcov prepravovať, ktorý by nebol ekonomicky napojený na producenta zemného plynu. Logicky, po zrušení South Streamu nadobudol projekt ešte väčší význam.

Zo slovenských Veľkých Kapušian by plynovod mal viesť do Rumunska, čo je približne 90 km. Slovensko-rumunské prepojenie môže ísť variantne cez Ukrajinu, alebo cez Maďarsko. Ďalej máme pripravených niekoľko alternatív s trasovaním až na turecko-grécke hranice. 

Premiér Róbert Fico vyhlásil, že Slovensko aj napriek „odstrihnutiu“ Ukrajiny ostane dôležitou tranzitnou krajinou. Znemená to, že projekt Eastring má podporu slovenskej vlády aj v prípade, že sa ho EÚ rozhodne finančne nepodporiť? 

Projekt Eastring je zatiaľ mladý, ale je už vo veľmi vysokom štádiu rozpracovanosti. Pravidelne informujeme vládu SR, ako aj predstaviteľov EK o všetkých detailoch a pokrokoch súvisiacich s projektom. Verím, že Eastring sa teší čoraz väčšej podpore tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.  

Čo sa týka financovania, tak to by mali primárne zaistiť akcionári projektu, v praxi pôjde zrejme o konzorcium prevádzkovateľov jednotlivých prepravných sústav. Na druhej strane nie je vylúčené aj externé financovanie, napríklad z dotácii Európskej komisie a zo zdrojov Európskej investičnej banky.

Ako pokračujú rokovania s partnermi?

Rokovania sa vyvíjajú pozitívnym smerom. Aj v tejto chvíli sú naši odborníci na Balkáne (pozn. redakcie: 3. týždeň). Na stretnutiach s bulharskými a rumunskými kolegami na expertnej úrovni sa zameriavajú na odborné analýzy, expertné rokovania a na výber optimálnej trasy.