Nemecká expertka: Keď hovoríme o klíme, musíme hovoriť o korupcii

uhoľné bane

Z uhoľných baní. FOTO-TASR

Donald Trump bude v piatok 20. januára inaugurovaný za amerického prezidenta. Máme od budúceho týždňa považovať Parížsku dohodu o klíme za mŕtvu v Spojených štátoch?

Najväčšou chybou, ktorú môžeme v tejto chvíli urobiť, je predstierať, že Trump je akokoľvek normálny. Nesmieme ho normalizovať. Nesmieme sa mu prispôsobiť. Môže to podkopovať medzinárodnú dôveru v Parížsku dohodu. Nastupujúci minister zahraničia Rex Tillerson už povedal, že nie je za vystúpenie z Parížskej dohody. Ale aj keď Spojené štáty zostanú, môžu urobiť veľa pre podmínovanie dohody. Toto je najväčšie nebezpečenstvo. Parížska dohoda naozaj žije vďaka dôvere, ktorú majú ľudia v jej napĺňanie.

Môžu ďalšie krajiny nasledovať Spojené štáty v nenapĺňaní dohody? Celá EÚ, Čína aj India sa prihlásili k Parížskej dohode.

Dúfam, že všetky krajiny vrátane Číny a Indie pochopia, že dodržiavať dohodu je v ich národnom záujme. Z mnohých dôvodov. Elektroenergetický sektor sa mení po celom svete. Prečo by chceli zaostávať? Zvlášť, keď majú príležitosť preskočiť rovno k vyspelejším technológiám. Čína práve odstavila celú novú flotilu uhoľných elektrární, pretože vie, že koniec uhlia je blízko. Robí to, pretože ľudia sú v uliciach a ich deti majú astmu.

Uhľovodíková lobby minula v Spojených štátoch veľa peňazí, aby zabezpečila, že klimatická politika sa nestane niečím, čo si ľudia žiadajú.

Floridu tiež pravidelne postihujú prírodné katastrofy. Prečo nie sú o Parížskej dohode presvedčené aj Spojené štáty, ak trpia klimatickými zmenami podobne ako Čína a India?

Uhľovodíková lobby minula v Spojených štátoch veľa peňazí, aby zabezpečila, že klimatická politika sa nestane niečím, čo si ľudia žiadajú. V akejkoľvek americkej diskusii o klimatických zmenách sa vždy objaví niekto, kto ich popiera. Kým máme takúto mediálnu kultúru, môžeme urobiť len veľmi málo pre vzdelávanie verejnosti.

Sabrina Schulz

Sabrina Schulzová. FOTO-TWITTER

Parížska dohoda nie je len o klimatických zmenách. Je tiež o budúcnosti sveta založeného na pravidlách, o budúcnosti, v ktorej funguje diplomacia. Ak nedokážeme zabezpečiť fungovanie medzinárodného práva a diplomacie v oblasti klimatických zmien, potom musím naozaj rozmýšľať, v ktorej oblasti ho dokážeme zabezpečiť.

Na Slovensko ste sa prišli podeliť o skúsenosti s premenou uhoľných regiónov. Čo poviete svojím slovenským kolegom?

Nemecký príbeh nie je najslávnejší. Uhlie spaľujeme po desaťročia, viac ako je nevyhnutné. Po desaťročia ho dotujeme. Ale teraz si začíname uvedomovať, že uhlie nie je cestou vpred pre nemecké hospodárstvo ani elektroenergetiku. V podstate vyrozprávam príbeh o úpadku ťažby uhlia a ekonomickom úpadku ťažby lignitu. Pomaly si uvedomujeme, že treba vycúvať z uhlia a zabezpečiť, že regióny s ťažbou uhlia nezaostanú. Pretože v diskusii o klíme nechcete vytvárať „lúzrov“.

Nebude mať táto reforma nevyhnutne aj „lúzrov“?

Bude, samozrejme. Ale otázka je: Zaobchádzate s nimi s úctou za to, čo urobili počas svojich životov? Dolovali uhlie, aby zabezpečili peniaze pre vzdelanie svojich detí. To je jeden spôsob, ako dostať ľudí na rovnakú loď.

Nemecko je bohatá krajina. Môže si dovoliť vyplatiť pracovníkov v uhoľnom priemysle a investovať milióny eur do postihnutých regiónov, aby dosiahlo transformáciu ich hospodárskej štruktúry.

Je to tiež o finančných transferoch. Nemecko je bohatá krajina. Môže si dovoliť vyplatiť pracovníkov v uhoľnom priemysle a investovať milióny eur do postihnutých regiónov, aby dosiahlo transformáciu ich hospodárskej štruktúry. Krajiny strednej a východnej Európy sa budú musieť spoľahnúť do veľkej miery na európske peniaze.

Keďže Nemecko je čistým prispievateľom do európskeho rozpočtu, bude musieť financovať transformáciu aj v našom regióne. Je udržateľné nalievať do nej tak veľa verejných peňazí?

Môžeme tú otázku obrátiť. Je v skutočnosti spravodlivé, aby sa tak veľa európskych peňazí strácalo v systéme, keď prídu do členských štátov? Naozaj záleží, či peniaze idú na projekty, ktoré sú životaschopné v budúcnosti a pomôžu ľuďom.

Keď hovoríme o klimatických zmenách, musíme hovoriť o korupcii.

Kde sa peniaze strácajú?

Po strednej a východnej Európe som veľa cestovala. keď hovoríme o klimatických zmenách, musíme hovoriť o korupcii. Musíme zabezpečiť, aby sa do spôsobu vyplácania európskych fondov dostalo viac transparentnosti. Musí v tom byť viac kondicionality (vyplácanie prostriedkov po splnení istých podmienok, pozn. red.).

Hovoríte o štrukturálnych fondoch?

Najmä. Ale teraz sa nastavuje na ďalšie obdobie (po roku 2020) celý viacročný finančný rámec EÚ. Túto diskusiu sa budeme snažiť ovplyvniť tak, aby bolo k dispozícii viac peňazí pre konkrétne ciele.

Na ktorých úrovniach sa peniaze strácajú v korupcii? Na miestnej, národnej alebo inde?

Naši miestni partneri nám hovoria, že najväčším problémom je národná úroveň. Peniaze na premenu regiónov sa nikdy celkom nedostanú do regiónov.

Najdôležitejšie je, aby každý región išiel svojou cestou.

Ekonomická transformácia regiónov je zložitá, pretože každý región je špecifický. Čo môžete odporúčať?

Najdôležitejšie je, aby každý región išiel svojou cestou. Použiť akýkoľvek príklad ako vzor pre ostatné krajiny je veľmi zložité. Zatiaľ sa to nikde nepodarilo.

Naozaj? A čo severné Anglicko?

Nie, nikde. V severnom Anglicku sa stratili stovky pracovných miest. Ľudia tak trochu žijú v gete. Túto skúsenosť nesmieme opakovať.

Musíte prísť s nápadmi na alternatívnu hospodársku štruktúru. Potom musíte prilákať ľudí, ktorí túto víziu uskutočnia. Potrebujete infraštruktúru, aby sa do regiónu dalo dostať, či už po ceste alebo železnici. Musí tam byť telekomunikačná štruktúra – vysokorýchlostný internet. Potrebujete nemocnice a školy pre ľudí, ktorí sa tam presťahujú a založia nové firmy. Pre to potrebujete nápady, ako nájsť nové zdroje financovania.

Európska komisia uvažuje nad založením nového fondu, ktorý nasmeruje prostriedky priamo do bývalých uhoľných regiónov.

Sú nové zdroje financovania verejné alebo súkromné?

Oboje. Európska komisia uvažuje nad založením nového fondu, ktorý nasmeruje prostriedky priamo do bývalých uhoľných regiónov. To je prvé semienko. Potom treba dúfať, že prídu súkromní investori. Musíme rozmýšľať od piky. Druhou možnosťou je, že necháme celý región odumrieť.

Veľkým argumentom pre udržanie ťažby uhlia je zamestnanosť. Vieme pracovníkov rekvalifikovať alebo im budeme musieť doplácať na prežitie po prepustení?

Pre každý jeden región potrebujeme štúdiu o tom, koľko ľudí možno rekvalifikovať a pre aký typ pracovných miest. Vo východnom Nemecku pracuje veľa ľudí v oblasti mechatroniky. Tých možno rekvalifikovať, pretože úroveň ich vzdelania je už teraz veľmi vysoká. Ich kvalifikáciu bude potrebovať veľa odvetví. To neplatí o každom jednom pracovnom mieste v uhoľnom regióne. Bez dobrej analýzy nedokážeme urobiť odporúčania.,

Sabrina Schulzová pricestovala do Bratislavy na pozvanie organizácie Priatelia Zeme – CEPA.