Sebastian Sass: Plynovod „Severná vetva“ – stavba začne v 2010

Sebastian Sass 9. marca oznámil, že Severná vetva zverejnila správu o environmentálnych vplyvoch, ktorá pokrýva celý plynovod. Správa je verejná a možno ju nájsť na stránke projektu. Ďalším krokom je spustenie procedúry verejnej účasti a konzultácií.

Sass verí, že sa im podarí čoskoro získať povolenia všetkých piatich krajín, od ktorých ich potrebujú. „Presne tri roky sme konzultovali so všetkými deviatimi krajinami okolo Baltského mora. teraz, keď sme predložili najkomplexnejšiu štúdiu o environmentálnych dopadoch, aká bola kedy v regióne pripravená, myslím že sme ukázali, že sme schopní naplniť legislatívne požiadavky pre stavbu plynovodu. Podľa našich konzultácií s verejnými údajmi okolo Baltského mora by sme mali byť schopní uzavrieť… procedúry získavania povolení tak, aby sme mohli začať s konštrukciou začiatkom roku 2010.“

Zástupca projektu vysvetlil, že viacero problémov sa už podarilo prekonať. Povolenia na stavbu v Estónsku boli úradmi v Talinne odmietnuté, takže plynovod musí ísť inou cestou. Aj Švédsko namieta proti plánovanej platforme pre údržbu plynovodu blízko ostrova Gotland, takže sa našlo technické riešenie, ktoré umožní stavbu bez platformy.

Podľa Sassa projekt nežiada žiadne verejné peniaze.

!Projekt je úplne súkromný. V žiadnom momente sme nežiadali verejné financovanie. Celý čas sme plánovali, že rokovania o pôžičkách uzavrieme tento rok., takže na konci 2009 by to malo byť vyriešené. Poskytujeme pomerne bezpečný návrat investícií, keďže ide o infraštruktúrny projekt pri ktorom je jasne vidieť, že je potrebný.“

Ekonomická kríza projekt neovplyvnila. Na otázku, či nie je pod paľbou politickej kritiky za to, že oslabuje Ukrajinu vo vzťahu k Rusku, reagoval vysvetlením, že cieľom projektu nie je obchádzať Ukrajinu, a priviesť ďalší plyn.

„Dvaja z akcionárov sú nemeckí, každý má 20%, a dostávajú plyn z Ukrajiny. Potrebujú však ďalšie dodávky. Nechcú investovať miliardy eur do Severnej vetvy len preto, aby získali rovnaké množstvo cez iný kanál. Chcú viac plynu. Cez Ukrajinu ide ročne 140 miliárd metrov kubických plynu. Severná vetva privedie 55 miliárd. Takže to nie je možné nahradiť ani z technického hľadiska.“


Celé interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke