Šéf Eurogasu: Elektromobily sú dobré na menšie vzdialenosti, plyn na väčšie

Klaus Schäfer

Klaus Schäfer. FOTO-UNIPER

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Budúcnosť plynu v EÚ

Klaus Schäfer je predsedom európskeho plynárenského združenia Eurogas, zároveň vedie nemeckú firmu Uniper. Rozhovor sa uskutočnil 23. marca na podujatí „Can gas spur energy transition in Central and Eastern Europe?“, ktoré v Bratislave organizovali Eurogas a Slovenský plynárenský priemysel. Portál EurActiv.sk tento týždeň publikuje sériu článkov z konferencie. Schäfer na konferencii zastupoval Eurogas.

Veľkým problémom pre plynárenské odvetvie sú dnes nízke veľkoobchodné ceny elektriny. Komplikujú investície. Pomôže nový legislatívny balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ k vzostupu plynu v európskej energetike?

Eurogas v princípe víta tento legislatívny balíček. Ako vždy sú tam témy, ktoré sa musia vyjasniť. Mal by tiež adekvátne odrážať úlohu plynu a jednotlivých sektorov. Dám vám jeden príklad. Balíček chce hovoriť o obnoviteľnej energii, ale v skutočnosti hovorí o obnoviteľných zdrojoch elektriny. Existuje aj obnoviteľný plyn, čo by mal balíček adekvátne reflektovať. Pozrite sa napríklad na dopravu.

Chceli by ste, aby sa v očiach Európskej komisie posilnila úloha plynu v doprave?

Plyn je v doprave dôležitým faktorom dekarbonizácie. Aj obnoviteľný plyn je energia. Preto by sa s ním malo zaobchádzať na rovnakej úrovni ako s obnoviteľnými zdrojmi elektriny.

Čo sa týka konkurencieschopnosti, ak vyberiem z balíčka jeden prvok – návrh Komisie na podporu kapacitných mechanizmov – vidím pozitívny trend. V minulosti to tak nebolo. Zároveň platí, že určiť prah podpory na maximálne 550 gramov emisií CO2 na kilowatthodinu naozaj znamená podporovať plyn. Emisie plynu sú pod týmto prahom.

Na najvyšších politických úrovniach vidím veľa pochopenia. Musíme však zabezpečiť, že nezostane len tam, ale odrazí sa aj vo verejnej politike a regulácii.

Vo svojom prejave na konferencii ste politikov požiadali, aby povedali, že plyn bude tvoriť významnú súčasť európskeho energetického mixu v budúcnosti. Je plyn v porovnaní s inými palivami diskriminovaný?

Dnes sme aj počuli jasný záväzok o úlohe plynu v budúcich desaťročiach od eurokomisára pre klímu a energetiku Miguela Ariasa Cañeteho. Vyzval tiež plynárenské odvetvie, aby samo prispelo k zabezpečeniu svojej budúcnosti. Dáva to zmysel. My, plynári, musíme zložiť naše záväzky a politici musia zložiť svoje. Je to priemysel, ktorý uvažuje v dlhodobom horizonte, investície sa robia na desaťročia dopredu. Potrebujeme dôveru na oboch stranách, že plyn tu je, bude, a že bude plniť svoju funkciu. Na najvyšších politických úrovniach vidím veľa pochopenia. Musíme však zabezpečiť, že nezostane len tam, ale odrazí sa aj vo verejnej politike a regulácii.

Komisár Cañete tiež povedal, že po roku 2050 bude úloha plynu závisieť od inovácií. Ktoré inovácie môžu plynárenské odvetvie zachrániť?

Komisár má pravdu. Ak si určíme cieľ dekarbonizovať energetiku do roku 2050, potom naozaj potrebujeme inovácie, aby posunuli plynárenské odvetvie, ale aj iné energetické odvetvia, na úroveň, ktorú dnes nemajú. Elektroenergetika nie je dekarbonizovaná, vykurovanie nie je dekarbonizované, doprava nie je dekarbonizovaná. Všetky tri odvetvia potrebujú významné inovácie.

Oveľa viac energie potrebujeme v zime ako v lete. Sezónne skladovanie energie umožňuje technológia premeny elektriny na plyn.

Vezmite si jednu z nich: premena elektriny na plyn (power-to-gas). Ide o využívanie nadbytočnej elektriny a jej premenu buď na hydrogén, alebo – ako spomenul eurokomisár – na syntetický plyn s fantastickou možnosťou skladovania v existujúcej infraštruktúre. Je to obrovská inovácia, ktorá privedie plyn do zelenej sféry a zároveň vyrieši veľký problém elektroenergetiky – skladovanie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Dnes dokážu batérie skladovať elektrinu len krátkodobo. My však potrebujeme dlhodobé, sezónne skladovanie. Oveľa viac energie potrebujeme v zime ako v lete. Tento typ sezónneho skladovania umožňuje technológia premeny elektriny na plyn.

Čo hovoríte na dopravu? Sú elektrické autá príliš silným súperom vozidiel na plyn?

Sektor mobility bude spolunažívaním vozidiel na elektrinu a na plyn. Každá technológia zodpovedá iným požiadavkám trhu. Autá na plyn umožnia prekonávať oveľa dlhšie vzdialenosti ako v prípade ťažkých úžitkových vozidiel. To platí aj pre námornú dopravu. Viete si predstaviť plavidlo na elektrinu?

Existuje lietadlo na elektrinu – Solar Impulse.  

Otázkou je, či by sa takému plavidlu podarilo prekonať Atlantický oceán.

Máme samozrejme vlaky na elektrinu. Teraz sa však robia pokusy s vlakmi na skvapalnený zemný plyn (LNG). Závisí od našich požiadaviek, či ponúka lepšie riešenie elektrina alebo plyn.

Predstavujem si to ako spolunažívanie. To tiež znamená, že sa budú musieť dočkať rovnakého zaobchádzania, čo sa týka podpory od politikov a regulačných orgánov. Podporiť nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá je v poriadku, rovnako sa však musíme pozrieť na podporu pre plynovú infraštruktúru.

Elektrické vozidlá budú mať vždy svoje výhody v doprave na kratšie vzdialenosti. V doprave na väčšie vzdialenosti môžu svoje silné stránky ukázať vozidlá na plyn a LNG.

Nepovedie to k nedostatku investícií? Je k dispozícii dosť kapitálu pre elektrinu, LNG a dokonca hydrogén v doprave?

Nemyslím si, že bude nedostatok investícií, ak sa budeme sústrediť na dve riešenia (elektrinu na jednej strane a LNG a hydrogén na druhej strane – pozn. red.). Elektrické vozidlá budú mať vždy svoje výhody v doprave na kratšie vzdialenosti – v mobilite veľkých miest. V doprave na väčšie vzdialenosti môžu svoje silné stránky ukázať vozidlá na plyn a LNG. Hovoríme o inej hustote nabíjacích alebo plniacich staníc. Pokiaľ ide o elektrinu, v podstate potrebujete jednu stanicu v každej domácnosti, potrebujete ich tisícky a milióny. Čo sa týka infraštruktúry pre LNG a hydrogén, potrebujete ich oveľa menej. Tisícka plniacich staníc v Nemecku by už predstavovala hustú sieť. Nepotrebujete milióny.

Sme v krajine, ktorá nie je na trase plynovodu Nord Streamu 2. Táto krajina sa naň veľmi sťažuje. Slovenský premiér pred dvoma rokmi nazval západoeurópske firmy, ktoré sa na projekte zúčastňujú, „zradcami“. Vidíte zlepšenie vo vzťahoch a môžu Poľsko a Slovensko získať kompenzácie za stratu príjmov z prepravy plynu?

Nie je úlohou predsedu Eurogasu, aby na túto otázku odpovedal.

Z pohľadu európskeho plynárenského odvetvia vítame novú infraštruktúru, ktorá vytvára nové trasy, zvlášť, ak je založená na trhových princípoch. Nové projekty prispejú k energetickej bezpečnosti tohto kontinentu.

Uplatňujeme nediskriminačný prístup. Ako Eurogas sa nesústredíme na jednotlivé projekty. Máme politiku, v rámci ktorej sa dívame na celý trh. Nie je podstatné, či sa projekty nachádzajú na severovýchode alebo juhozápade. Z tohto pohľadu nemôžem hodnotiť jednotlivé krajiny alebo ich záujmy.