5 miliárd pre energetiku a internet: dohoda takmer na stole

Foto: mmisso.deviantart.com

Vyjednávači Českého predsedníctva a Európskeho parlamentu minulý týždeň schválili zoznam projektov, ktoré môžu dostať podporu z päťmiliardového balíka EÚ. Bola akceptovaná jedna z hlavných požiadaviek europoslancov, aby sa doň zahrnuli aj opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Kritizovaný pôvodný plán

Komisia pôvodne (28. januára 2009) navrhovala nasledujúce delenie piatich miliárd z neminutých poľnohospodárskych dotáci

  • 3,5 miliardy na energetické projekty (plynové a elektrické interkonektory, pobrežné veterné elektrárne, demonštračné projekty zachytávania a uskladňovania uhlíka CCS)
  • 1 miliarda na podporu širokopásmového internetu
  • 0,5 miliardy na riešenie poľnohospodárskych výziev (obnoviteľné zdroje, vodné hospodárstvo, reštrukturalizácia mliekarenstva)

Plán kritizovali členské krajiny i Parlament. Niektoré štáty protestovali proti tomu, že „ich“ projekty získali príliš malú podporu, iným sa nepáčila štruktúra programu (napr. vynechanie projektov „smart cities“ – energeticky nízko náročných miest).

Pre europoslancov bolo zas neprijateľné, že program neobsahoval podporu pre zvyšovanie energetickej efektívnosti. Parlament pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE) žiadal, aby boli peniaze, ktoré do septembra 2010 nebudú alokované na žiadny projekt, použité na podporu energoefektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov. Vlády však chceli ich návrat do štátnych rozpočtov.

Kompromis

Revidovaná verzia plánu alokuje na energetické projekty 3,98 miliardy eur. Majú byť zamerané na tvorbu pracovných miest, pomôcť EÚ prekonať hospodársku krízu, a zvýšiť jej energetickú nezávislosť. Suma je rozdelená nasledovne:

  • 2,35 miliardy eur pre elektrické a plynové prepojenia
  • 0,565 miliardy eur na pobrežné veterné elektrárne
  • 1,05 miliardy pre demonštračné elektrárne využívajúce CCS (zachytávanie a uskladňovanie uhlíka)

Peniaze, ktoré nebudú pridelené do konca roku 2010 bude môcť Komisia použiť na podporu energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov. Predtým však musí dokázať „vážne riziko v implementácii projektov“. Rozhodne o tom správa o pokroku, ktorá má byť zverejnená v marci 2010.

Podpora energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov má byť posilnená aj cez iný kanál. Koncom októbra 2009 oznámi Komisia dodatočné opatrenia, vrátane Akčného plánu energetickej efektívnosti. Pred tým, ako Parlament schváli kompromis dohody, má exekutíva ohlásiť aj verejno-súkromné partnerstvo pre zvyšovanie energetickej efektívnosti budov.

Súhlas nie je istý

Kompromisnú dohodu musia teraz schváliť zástupcovia členských krajín, ako aj plenárne zasadnutie Parlamentu (4.-7. mája). Podľa zdrojov z prostredia Predsedníctva je stále možné, že sa vlády postavia proti presmerovaniu nepoužitých zdrojov na energoefektívnosť, a budú žiadať ich návrat do vlastných pokladníc.

Pozície

Počas rozpravy o balíčku v pléne EP označil slovenský europoslanec Sergej Kozlík (HZDS) rozhodnutie EP a Rady ohľadom presunu "5 miliárd eur nevyčerpaných prostriedkov z roku 2008 do roku 2009" a ich využitie vo forme stimulačného balíka na zmiernenie dôsledkov finančnej krízy, ako aj použitie 4 miliárd eur na "riešenie niektorých úzkych miest v energetickom systéme Európy", za "výnimočné, ale efektívne rozhodnutie". Zároveň zdôraznil nevyhnutnosť vlád členských krajín konať tak, aby "celý objem vyčlenených prostriedkov v rokoch 2009 – 2010 skutočne aj efektívne vyčerpali". Podľa neho kríza v oblasti zásobovania plynom začiatkom tohto roka poukazuje na zraniteľnosť značnej časti Európy, avšak verí, že "opatrenia realizované a financované z tohto balíka by mali napomôcť zabrániť opakovaniu tejto krízy".