„Ak sa nedodržia klimatické ciele, cena ropy porastie“

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Slabé prísľuby zmeny, ku ktorým sa krajiny zaviazali počas minuloročného klimatického summitu v Kodani spôsobili, že náklady na splnenie cieľov v oblasti klimatických zmien a životného prostredia do roku 2035 vzrástli o bilión dolárov, uvádza sa vo výročnej správe IEA s názvom Svetový energetický náhľad. Ten organizácia zverejnila tento utorok (9. november). Správa dodáva, že kvôli nedostatku ambícií bude po roku 2020 pristúpiť k oveľa vyšším a drahším škrtom v emisiách.

Najnovší dokument z dielne IEA sa zároveň po prvý raz zameriava na scenár, ktorý predpokladá „opatrnú“ implementáciu záväzkov v oblasti klimatických zmien. Zvýšený dopyt po fosílnych palivách však stále spôsobí, že celosvetová teplota vzrastie o viac ako 2°C v prípade, že vlády na celom svete nepristúpia k „fenomenálnemu presadzovaniu tejto politiky,“ uvádza agentúra. Dopĺňa však, že aj v prípade implementácie súčasných klimatických záväzkov vzrastie dopyt do energiách o 36 percent medzi rokmi 2008 a 2035, ktorý bude ťahaný najmä nečlenskými krajinami OECD.

Čína už v roku 2009 predbehla Spojené štáty a stala sa najväčším používateľom energií na svete. Práve táto krajina má prispieť k predpokladanému nárastu dopytu po energetických zdrojoch až 35-timi percentami. Správa tak predpokladá, že v roku 2035 bude cena ropy dosahovať 113 dolárov za barrel, čo je takmer dvojnásobok oproti roku 2009, kedy to bolo len 60 dolárov za barrel. Dopyt po rope sa navyše v roku 2035 vyšplhá na 99 miliónov barrelov za deň.

Aj v roku 2035 by tak mala ropa byť celosvetovo najviac využívaným zdrojom energie v roku 2035, nasledovať ho bude pravdepodobne uhlie- a to aj v prípade, že sa podarí splniť všetky klimatické záväzky, uvádza správa. Zároveň sa však zdvojnásobí podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré by mali v roku 2035 pokrývať až 14 percent svetovej spotreby energie. Podiel jadrových energií sa vďaka zvýšeným cenám ropy a podporným opatreniam vlád zameraným na palivovú efektívnosť zvýši na osem percent. Naopak, opatreniami na upustenie od užívania fosílnych palív bude najmenej postihnutý zemný plyn vďaka svojom nižšom podieli na vytváraní svetových emisií. IEA tak predpokladá, že v roku 2010 začne rásť dopyt po tejto surovine a do roku 2035 sa jeho podiel zvýši na 44 percent.

„Odkaz je jasný. Musíme konať teraz, aby sme zabezpečili, že klimatické záväzky sa budú interpretovať v najsilnejšej možnej miere a že po roku 2020 budú prijaté oveľa zásadnejšie ciele, ak nie predtým. V opačnom prípade bude cieľ 2°C nadobro mimo dosah,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Nobuo Tanaka.

Správa ďalej hovorí, že ak má energetický sektor podporovať klimatické ciele, vlády musia urýchliť odstraňovanie neefektívnych dotácií pre fosílne palivá ako sa na tom dohodli aj zástupcovia G20. Tieto dotácie dosiahli len v roku 2009 výšku 312 miliárd dolárov a ich postupné odstránenie do roku 2020 by mohlo znížiť dopyt po rope o 4,7 miliónov barelov za deň- teda o štvrtinu súčasnej spotreby Spojených štátov, uvádza správa.