Alternatíva pre letecké palivá

Slávne letecké motory Merlin od firmy Rolls-Royce pomohli Veľkej Británii získať prevahu nad Nemeckom počas druhej svetovej vojny. Dnes sa táto britská spoločnosť zapája do boja v oblasti ekológie. Spolu s British Airways vyzýva dodávateľov paliva, aby im predložili alternatívne ekologické vzorky na testovanie v roku 2009.

Alternatívne palivá by mali byť plnohodnotnou náhradou za leteckú naftu, ale mali by produkovať menej emisií CO2. Pri vyhodnocovaní jednotlivých vzoriek bude tiež dôležité, aby nemali škodlivé následky na poľnohospodárstvo, využívanie pôdy a vody. Nemali by zvyšovať dopyt po potravinách. Zároveň však musí byť možná ich masová produkcia a celosvetová distribúcia.

Motiváciou nie je len ekologická uvedomelosť, ale aj nová európska legislatíva. Do roku 2012 sa emisie v leteckej doprave musia znížiť o 3% a o rok neskôr o 5%. Leteckí dopravcovia zároveň budú musieť od roku 2012 obchodovať s emisiami CO2. Vyplýva to z reformy Európskej schémy obchodovania s emisiami, ktorú schválil Európsky parlament.

Leteckým dopravcom sa 85% emisných kvót rozdelí bezplatne, s 15% sa bude obchodovať za peniaze. Členské krajiny budú môcť požiadať o zakázanie prevádzky letov tých dopravcov, ktorí budú mať opakované problémy s dodržiavaním pravidiel schémy EU ETS.

V USA sa pri vývoji zelených leteckých palív spojili Federálna letecká administratíva a nadácia X Prize Foundation. Spoločne vyhlásili verejnú súťaž o výrobcu obnoviteľných palív, ktoré nie sú založené na fosílnych zdrojoch a neovplyvňujú poľnohospodársku produkciu ani nezvyšujú škodlivé emisie. Nadácia môže projekt financovať sumou 10 až 30 miliónov dolárov.

Iniciatíva vyplýva z programu „Letecká modernizácia druhej generácie,“ ktorá má zdvojnásobiť objem americkej leteckej dopravy do rou 2025 pri používaní obnoviteľných palív.