ASA: Shell v reklame zavádzal

„Pretože ‘udržateľnosť’ je nejasným pojmom a pretože sme nevideli informácie dokladujúce, ako dokáže Shell efektívne riadiť emisie uhlíka zo svojich ropných projektov s cieľom zmierniť klimatické zmeny, v tejto veci sme sa zhodli, že reklama bola zavádzajúca,“ konštatuje sa v rozhodnutí Úradu pre štandardy v reklame (ASA).

Rozhodnutie „strážneho psa“ reklamy vzala holandská ropná spoločnosť na vedomie a bude ho rešpektovať.

Spornou sa stala reklama, ktorú Shell publikoval jedenkrát, v denníku Financial Times vo februári 2008. Firma v nej propagovala ťažbu ropy z polí v Kanade. Aby vyvrátila znepokojenie z možného dopadu ťažby na životné prostredie a klimatické zmeny, označila projekt za „udržateľný.“

So zelenou nálepkou pre ťažbu ropy s vysokým obsahom asfaltu nesúhlasila svetová ochranárska organizácia WWF, ktorá podala podnet na preskúmanie reklamy pred ASA.

Silným argumentom pre rozhodnutie ASA bola aj spoločná štúdia WWF a CFS, ktorá sa zamerala na ropné polia v Kanade a v bridlicových vrstvách v USA. Analýza konštatuje, že ťažba tamojšej ropy je z environmentálneho hľadiska rizikovou, nakoľko spracovanie asfaltom znečistenej ropy je energeticky náročnejšie, než spracovanie „obyčajnej“ ropy. Akokoľvek, v konečnom dôsledku využívanie tamojších ropných polí nevytvára iba nepomerne viac CO2, ale ich prevádzka si vyžaduje aj vysokú spotrebu vody (EurActiv 04/08/08).

Hoci je Shell spoločnosťou, ktorá si už niekoľko rokov vytvára obraz firmy dobrovoľne sa zaväzujúcej k používaniu technológií na zníženie emisií uhlíka a k udržateľnému využívaniu zdrojov, komerčné využívanie ropných polí v Kanade má „zjavné environmentálne dôsledky.“ ASA okrem vyššej miery produkcie CO2 ako príklad uvádza aj nutnosť odkloniť z rieky Athabasca vodu v objeme 370 mil. kubických metrov.

Bez ohľadu na to, či Shell bude alebo nebude môcť reklamovať svoje ťažobné projekty so zelenou nálepkou prieskum ropných polí v Severnej Amerike bude pokračovať. Okrem Shell aj ExxonMobil a BP oznámili, že do roku 2015 spoločne investujú do prieskumu v Kanade 78 mld. eur. Aj firmy Total a StatoilHydro zvažujú hľadanie nových zdrojov v Kanade.

Expertné analýzy hovoria, že pod povrchom Kanady sa nachádzajú ropné zásoby v objeme 174 mld. barelov. Takéto rezervy robia zo severoamerickej krajiny druhé najväčšie nálezisko na svete, hneď po Saudskej Arábii (264,3 mld. barelov).