Balkán predstavil svoje prioritné energetické projekty

Ministerské zasadnutie Energetického spoločenstva, Belehrad, Zdroj: Energy Community

Ministri pre energetiku členských krajín Energetického spoločenstva, ktorého cieľom je zblížiť energetiku okolitých krajín s rámcom platným v EÚ, schválili minulý týždeň v Belehrade zoznam 35 projektov s regionálnym významom, tzv. PECI projekty.

„Infraštruktúrne projekty Energetického spoločenstva spoja krajiny v juhovýchodnej Európe s EÚ a zlepšia bezpečnosť dodávok v širšej Európe,“ uviedol eurokomisár Günther Oettinger. „Označenie PECI pomôže prilákať do regiónu veľmi potrebné investície – do roku 2020 sa vyžaduje takmer 40 miliárd eur.“

Ako poznamenal riaditeľ sekretariátu organizácie Janez Kopač, nie je to prvýkrát, kedy sa identifikovali „spoločné riešenia“ energetických potrieb regiónu, ale „niekedy sa nič nestalo“.

Vybraté projekty by mali mať podobne ako pri zozname Projektov spoločného záujmu (PCI), ktorý Európska komisia predstavila v polovici októbra, výhodu investičných stimulov, lepších regulačných a tarifných podmienok či rýchlejšieho udeľovania stavebných povolení.

Kopač vysvetlil, že projekty PECI sa budú financovať z domácich a súkromných zdrojov, pokiaľ možno zahraničných, a bude možné využiť aj prostriedky z EÚ.

O projekty by mohli mať záujem aj slovenské firmy. Počas minulotýždňovej návštevy Čiernej Hory slovenský minister hospodárstva Tomáš Malatinský rokoval o rozvoji bilaterálnej spolupráce v oblasti energetiky a o možnosti participácie slovenských spoločností na realizácii konkrétnych energetických projektov v krajine. Ide predovšetkým o výstavbu 2. bloku tepelnej elektrárne Plevlja a tiež výstavu veľkých i malých hydroelektrární.

Spomedzi projektov PECI sa 14 týka výroby elektriny, vrátane výroby z uhlia, 9 elektrickej infraštruktúry, 10 plynárenskej infraštruktúry a 2 projekty sú ropovodné.

Oba ropovodné projekty sú aj na zozname Projektov spoločného záujmu Európske únie. Ide o výstavbu nového ropovodu medzi Ukrajinou a Poľskom (Brody – Adamowo) a rekonštrukciu existujúceho ropovodu JANAF v Chorvátsku, cez ktorý by sa napojením na modernizovaný ropovod Adria mohla dostať ropa zo stredomorského terminálu až na Slovensko.

Kľúčové ropovodné projekty ale na rozdiel od elektrárenských a plynárenských projektov nebudú oprávnené na financovanie z Nástroja na prepojenie Európy (2014-2020).

EÚ: Nezabúdajte na spotrebiteľov a efektívnosť

Eurokomisár pre energetiku Oettinger poukázal aj na slabiny súčasnej spolupráce. „Znepokojujúci je nedostatok pokroku pri dosahovaní efektívneho otvárania trhu a regionálnej integrácie energetických trhov. Implementácia Tretieho energetického balíka je nevyhnutne nutným nástrojom a musí sa stať kľúčovou prioritou,“ dodal.

Srbský premiér Ivica Dačić na konferencii uviedol, že jeho krajina by mala prehodnotiť svoje plány pôžičiek v oblasti energie a financovať len tie projekty, ktoré sú národne dôležité. Medzi ne zahrnul plynárenské prepojenie s Bulharskom, ropovodné prepojenie s Rumunskom a veľké vodné elektrárne, ktoré sa majú vybudovať v spolupráci so susednými štátmi.

Odborníci ale na konferencii upozornili aj na potrebu zvýšiť energetickú efektívnosť a rozvíjať oblasť obnoviteľných zdrojov. V zozname PECI je len 1 veterný park v Albánsku, niekoľko vodných elektrární a projektov kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Podpredsedníčka bulharskej vlády Daniela Bobeva upozornila predstaviteľov krajín juhovýchodnej Európy, aby „neopakovali chyby Bulharska“. Pripomenula februárové protesty obyvateľov voči vysokým účtom za elektrinu, ktoré viedli k pádu predchádzajúcej vlády, vysoké náklady občanov na dotovanie zelenej energie, pričom podčiarkla, že sektor energetiky v krajine má stále ďaleko od transparentnosti.

Fabrizio Barbaso z Európskej komisie politickým lídrom poradil, aby venovali „plnú pozornosť spotrebiteľom a obyčajným ľuďom“. Región potrebuje nielen veľké investície, ale tiež prijať a aplikovať jasné pravidlá a stabilný právny rámec.

Ministri krajín Energetického spoločenstva menovali poľského europoslanca Jerzy Buzeka za predsedu novej skupiny, ktorá má vyhodnotiť nedostatky aktuálnej Zmluvy o Energetickom spoločenstve a do polovice budúceho roku navrhnúť zlepšenia fungovania spolupráce.