Biomasa pomáha znižovať emisie z uhoľných elektrární

Slovenské elektrárne (SE), člen skupiny Enel, ktorá je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe podľa inštalovaného výkonu, spustili 12. októbra v tepelnej elektrárni Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch projekt spoluspaľovania biomasy, konkrétne drevnej štiepky.

Projekt naväzuje na obdobný pilotný projekt, ktorý spoločnosť spustila minulý rok v elektrárni Vojany.

„Robíme takzvanú malú diverzifikáciu zdrojov v rámci regiónu. Dodatočné palivo sa nebude dovážať zvonku, zamestnanosť zostáva tu v regióne,“ zdôraznil riaditeľ prevádzky klasických elektrární SE Ľubomír Maxim. Pripomenul, že hoci SE už dnes vyrába 90 % elektriny bez produkcie skleníkových plynov a v minulosti uviedli do prevádzky aj dva solárne parky, vo Vojanoch a Mochovciach, podiel obnoviteľných zdrojov chcú naďalej zvyšovať.

Toto smerovanie je v súlade so záväzkom Slovenska voči Európskej únii – do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť náš podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 14 % hrubej konečnej spotreby energie. Spoločnosť bude musieť svoje elektrárne na uhlie zosúladiť aj s prísnymi limitmi smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktoré začnú platiť od roku 2016.

„Pre našu elektráreň to znamená sprísnenie limitov až dvojnásobne. Spaľovanie biomasy de facto napomáha dodržiavať budúce limity,“ uviedol riaditeľ závodu Elektrární Nováky Milan Bugár.

V roku 2010 mali tepelné elektrárne 10,8 percentný podiel na čistých dodávkach elektrickej energie spoločnosťou Slovenské elektrárne, jadrové elektrárne predstavovali 64,5 % a vodné elektrárne 24,7 %.

Drevná štiepka v elektrárni Nováky, Zdroj: Slovenské elektrárne

Podiel biomasy možno zvýšiť až na 20 %

V prvej fáze sa vo fluidnom kotli (ENO A) s inštalovaným výkonom 98 MWt spolu s hnedým uhlím spaľuje 10 percentný hmotnostný podiel drevnej štiepky. V prvom kvartáli roku 2012 by sa podiel biomasy mal zvýšiť na 15 %.

„Našou ambíciou je dostať sa na 20 percent hmotnostného objemu,“ uviedol riaditeľ závodu. Inšpiráciou je pre neho elektráreň vo Vojanoch, kde si „postupne nastavovali technológiu tak, aby boli schopní spaľovať 20 percentný podiel, čo je maximum.“

Spoluspaľovaním biomasy by sa malo do konca roka 2011 ušetriť 11 tisíc ton emisií CO2. Budúci rok plánujú spáliť 24500 ton drevnej štiepky, čím by mali znížiť emisie CO2 o 35000 ton. Bugár dodal, že vďaka minimálnemu obsahu síry v štiepke sa ušetria aditíva používané na odsírenie uhlia a obmedzí sa vznik ďalších vedľajších produktov, napr. popolovín o 5000 ton ročne.

„K zlepšeniu stavu nedochádza len pri ovzduší, ale aj u sekundárne vznikajúcich odpadov, keďže budeme ukladať menej odpadov, ktoré by mohli byť environmentálnou záťažou do budúcna,“ dodal Maxim.

Na otázku médií či nahradenie časti paliva biomasou znížením dodávok uhlia neohrozí zamestnanosť v miestnych baniach, riaditeľ závodu reagoval, že ide o zmenu „len na jednom kotli, kde ročne spálime okolo 225000 ton uhlia. Keď si z toho vezmete 10 %, tak pri celkovom objeme 2,5 milióna ton uhlia, je to zanedbateľné.“

Pásy s drevnou štiepkou a uhlím v elektrárni Nováky, Zdroj: TASR

Ekológia ako hlavný zámer

Na nevyhnutné technologické úpravy Slovenské elektrárne využili vlastné kapitálové náklady, nespoliehali sa na žiaden úver či grant. Celkovú výšku investície Milan Bugár neprezradil, keďže v Novákoch momentálne používajú zapožičané triediace zariadenie. Stabilná triedička, ktorej cena je približne 130 tisíc eur, by sa mala nainštalovať koncom roka.

Elektráreň pracuje aj na štúdiách ďalších ekologickejších a efektívnejších alternatív spaľovania do roku 2015, ako je energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, modernizácia bloku 4, príp. 3, a jeho prispôsobenie na spaľovanie mixu uhlia a biomasy. Z dôvodu limitov pre priemyselné emisie od roku 2013 hrozí v Zemianskych Kostoľanoch zatvorenie blokov 3 a 4.

„Čaká nás obnova blokov a výstavba nových tepelných zdrojov, aby bola zabezpečená spoľahlivosť a bezpečnosť výroby elektrickej energie a hlavne dodávky tepla pre priemysel a vo forme teplej vody,“ dodal Bugár.

Drevná štiepka sa do elektrárne dováža nákladnou cestnou dopravou. Na otázku EurActivu či boli do kalkulácií o znížení emisií CO2 započítané dodatočné emisie spôsobené touto dopravou, riaditeľ elektrární uviedol: „Máme dve možnosti dopravy – kamiónová a po železnici. V tejto chvíli keď čakáme na namontovanie stabilného triediaceho zariadenia koncom roka, preferujeme cestnú dopravu. Či v budúcnosti prejdeme na vlaky, ukáže čas, ekonomika a možno práve aj tieto čísla, ktoré dáme do vzorca, aby sme boli pozitívni voči životnému prostrediu.“

Drevná štiepka v elektrárni Nováky, Zdroj: Slovenské elektrárne