Brusel ustúpil od moratória na hlbokomorské vrty

Zdroj: Flickr; autor: Tampa Bay Informer

Navrhované moratórium bolo odpoveďou na nehodu v Mexickom zálive. Túto myšlienku však zamietol Európsky parlament a Veľká Británia, v ktorej vodách sa ťaží najviac ropy v rámci EÚ.

„O bezpečnosti sa nevyjednáva“, vyhlásil európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger, ktorý v stredu (13. októbra) predložil oznámenie Komisie ohľadom rizík pri hlbokomorskej ťažbe nerastných surovín. 

„Musíme sa uistiť, že podobná katastrofa ako v Mexickom zálive sa nikdy nestane v európskych vodách. Z tohto dôvodu navrhujem, aby sa osvedčené európske postupy stali štandardnými pre celú Európsku úniu.“

Minulotýždňový návrh požadoval od európskych vlád, aby prijali zákaz nových hlbokomorských vrtov. Finálna verzia plánu momentálne hovorí, že toto rozhodnutie je najlepšie prijať na národnej úrovni.

„Národné procedúry udeľovania licencií by mali byť vo všetkých členských štátoch preskúmané, či vychádzajú z najlepších postupov a či zahŕňajú európske povinnosti pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, rizikové riadenie a nezávislé overovanie,“ hovorí správa.

Hlavné požiadavky pri udeľovaní licencií na ťažbu a produkciu uhľovodíkov „by mali byť definované na úrovni EÚ,“ vyhlásila Komisia a dodala, že zverejní svoje návrhy v roku 2011.

Zatiaľ „by bolo vhodné dočasné pozastavenie budúcich povolení“ náročných operácií v moriach, dodáva Komisia. Moratórium pri tom už nespomína.

Komisár Oettinger vyhlásil, že súčasné európske smernice pre podmorskú ťažbu nie sú schopné kontrolovať priemysel, pokiaľ ťaží ďalej od pobrežia v iných bezpečnostných režimoch.

„Takýto rozdrobený systém nemôže predstavovať adekvátnu reakciu na riziká, ktoré sa objavujú pri rozvíjaní podmorských priemyselných ropných a plynových aktivít,“ píše sa v dokumente.

Akékoľvek právne záväzné návrhy musia byť najprv schválené Európskym parlamentom a všetkými členskými štátmi, až potom môžu nadobudnúť platnosť.

„Systém udeľovania licencií potrebuje jasný režim vyvodzovania zodpovednosti vrátane adekvátnych finančných zdrojov pre pokrytie prípadných vážnych následkov,“ hovorí dokument.

Počas posudzovania žiadosti o vydanie licencie by mali spoločnosti preukázať pre každý projekt  schopnosť predchádzať nehodám a konať v kritickej situácii. Tiež by mali demonštrovať svoju finančnú spôsobilosť vyrovnať sa s dôsledkami neočakávaných udalostí, eventuálne cez poistenie alebo nástroje rizikového krytia.

(EurActiv s Reuters)

Pozície

Francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu Corinne Lepage  (ALDE) chválila Európsku komisiu za jej „realistické zhodnotenie situácie po zistení, že legislatíva podmorského vŕtania je v súčasnosti nekompletná, heterogénna a príliš rozdrobená“.

Napriek tomu však Lapage povedala, že ju „znepokojuje“ ambiciózny postoj Komisie voči moratóriu. „Komisár explicitne spomenul moratórium počas tlačovej konferencie, ale toto slovo sa už v správe neobjavilo. Text uvádza, že Komisia vyzýva členské štáty k pozastaveniu vydávania licencií pre nové inštalácie, pokiaľ nebude stanovený systém bezpečnosti, čo je odlišné od toho, čo komisár doteraz navrhoval.“

Ian Hughton, škótsky poslanec Európskeho parlamentu zo Škótskej národnej strany, privítal stiahnutie návrhu zo strany Komisie. „Som spokojný, že zvíťazil zdravý úsudok. Komisár Oettinger je rozumný a zohľadnil minulotýždňové hlasovanie Európskeho parlamentu, kde sme jasne zamietli výzvu na moratórium na hlbokomorské vrty.“

„Odmietame akýkoľvek návrh, že by mala EÚ získať kontrolu nad ropnými a plynovými zdrojmi a budeme pokračovať v zabezpečení plnej kontroly Škótska nad jeho prírodnými zdrojmi.“

Ďalšie kroky

  • V lete 2011: Európsky komisia po ďalších konzultáciách navrhne nové opatrenia (legislatívne alebo nie) v rámci navrhovanej iniciatívy.