Dánsko odkleplo ruský plynovod

Sebastian Saas, šéf zastúpenia Severného toku pri EÚ, označil zelenú od Dánska, ktoré je známe prísnymi environmentálnymi štandardmi a má veľské skúsenosti so stavbou podmorských plynovodov, za dostatočnú garanciu technickej a environmentálnej kvality projektu. Dánsko ho údajne skúmalo veľmi sofistikovaným spôsobom.

Povolenia ešte musia vydať Rusko, Nemecko, Fínsko a Švédsko. Na otázku, či práve Švédsko nie je najväčším problémom, Haas odpovedal, že Štokholm a Helsinki konzistentne tvrdia, že je top pre nich environmentálna, nie politická záležitosť. Rovnaká situácia je v Nemecku, kde proces získania environmentálnych povolení nie je o nič ľahší.

Vo Švédsku však prebehla najširšia verejná diskusia, dotkla sa aj otázok bezpečnosti. Podľa Haasa sa však už „veľmi výrazne upokojila“.

Teraz sa diskutuje najmä o environmentálnych aspektoch. Podľa zástupcu Severného toku je konzorcium rado, že môže na takéto otázky odpovedať. Vytvorilo totiž historicky najobsiahlejšiu environmentálnu štúdiu o Baltskom mori.

Nemecku, Dánsku a Rusku prinesie plynovod tranzitné poplatky, keďže plynovod prechádza cez ich teritoriálne vody. Fínsko a Švédsko nezískajú nič, potrubie bude ležať len v ich výlučnej hospodárskej zóne a na tú sa podľa medzinárodného práva poplatky nevzťahujú.

Podľa Haasa však projekt prinesie obom krajinám výhody v environmentálnej oblasti. Ak by sa malo rovnaké množstvo plynu transportovať v skvapalnenom stave (LNG) tankermi, znamenalo by to 600 tankerov ročne. Paradoxne, v tom prípade by neboli potrebné žiadne povolenia, hoci riziká spojené s takouto dopravou sú väčšie, tvrdí zástupca konzorcia.

Fínska vláda by sa mala rozhodnúť 29. októbra, alebo 5. novembra. Švédska nestanovila žiaden pevný dátum, rozhodnutie sa však očakáva najneskôr do konca roka. procedúry v Rusku a Nemecku sú pomerne zložité, teoreticky by však mali mať najväčší záujem na rýchlom poskytnutí povolení, keďže majú na projekte strategický záujem.

Haas očakáva, že stavba začne podľa plánu, začiatkom roka 2010, prvé dve paralelné potrubia by mali byť dokončené v roku 2011 a 2012.