„Deň energetickej závislosti“ je každým rokom skôr

Zdroj: Wikimedia

V roku 1995 predstavovali fosílne palivá 43 % z dovážanej energie do Európy, v roku 2011 to bolo už 54 %. Za týmto nárastom stojí zvýšenie energetickej náročnosti budov v čase, kedy významne klesala produkcia energie v Únii. 

V období medzi rokmi 1995 a 2011, kedy poklesla domáca produkcia energie, sa „Deň energetickej závislosti“, teda pomyselný čas roka, kedy je EÚ vyčerpá vlastné zdroje a je závislá na dovoze, posunul z 26. júla na 18. jún (posun o 38 dní).

"Zvýšenie energetickej efektívnosti o 40 % by posunulo „deň energetickej závislosti“ o na október a znížilo potrebu dovozu energie o 80 %, presviedčal Adrian Joyce, riaditeľ EuroAce, ministrov EÚ pre energetiku 16. mája.

"Krátenie výdavkov na strane dovozu energie by sa premietlo do čistého zisku pre hospodárstvo EÚ na úrovni 335 mld. eur za rok. Ušetrené peniaze by sa mohli použiť na financovanie opatrení v oblasti energetickej účinnosti EÚ," povedal Joyce.

Údaje založené na správe Inštitútu Fraunhofer ukazujú, že zvýšenie energetickej účinnosti o 40 % by zrazilo emisie skleníkových plynov o viac než 50 % a zvýšilo podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v európskom energetickom mixe na 35 %.

Cieľe spojené s úsporami energie do roku 2030 však momentálne ohrozuje nepredvídateľný vývoj ukrajinsko-ruského sporu o zemný plyn. Napätie môže vyústiť do vypnutia plynových kohútikov na Ukrajine, čo by mohlo pripraviť Európu o tretinu dodávok zemného plynu.

V súčasnosti sa približne 70 % ruského plynu exportuje do Európy. Zahrávanie sa s týmto objemom, by sa nemuselo vyplatiť ani Moskve. Niektoré médiá priniesli informáciu, že Rusko stojí pred podpisom zmluvy s Čínou. Jej súčasťou by malo byť postavenie potrubia za 50 mld. eur, cez ktoré ročne pritečie do Pekingu 38 mld. kubických metrov plynu. Prevádzka by sa mala spustiť od roku 2018.

List od Putina

Ruský prezident v liste, ktorý zaslal hlavám štátov EÚ, informoval, že Ukrajina dostala faktúru za nezaplatený plyn.

"Po 1. júni budú dodávky plynu obmedzené na množstvo, ktoré si ukrajinské spoločnosti predplatili," spomína sa v liste. Zaujímavé je, že list samotný bol odoslaný krátko pred tým, ako mala k téme energetickej bezpečnosti zasadať Rada pre energetiku.

Putin listom vyzval Komisiu aby sa „aktívnejšie zapojila“ do dialógu a pomohla k urýchlenému vyriešeniu sporu. Podľa Gazpromu vzrástol plynový dlh Ukrajiny voči Rusku za minulý mesiac z 2,37 mld. na 3,5 mld. dolárov.

Únia si síce predplatila dodávky plynu cez Ukrajinu až do konca roka 2014, nikto však nezaručí, že sa Kyjev nepokúsi kompenzovať si vlastné straty nelegálnym odklonením plynu určeného pre štáty EÚ.

Cieľe do roku 2030

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre klímu vníma len malú chuť členských štátov napĺňať klimatické ciele pre rok 2030, ktoré idú nad rámec cieľov zverejnených v  januárovom balíčku.

V lete sa bude politika prehodnocovať. Cieľ pre energetickú účinnosť nastavený na 40 % je stále v hre.

Intenzívna diskusia o nastavených cieľových hodnotách pre energetickú účinnosť sa spustila najmä po kritike v sektore stavebníctva a zo strany mimovládnych organizácií, ktorým sa zdajú investície vynakladané na zlepšenie energetickej účinnosti neprimerané.

Zverejnenie správy o pokrokoch v plnení klimatických cieľov sa môže odližiť až na september, čo novej Komisii ponechá v rukách aspoň zopár neodkrytých kariet.

Nedávna analýza vyzdvihla potenciál v oblasti stavebníctva prispieť k zníženiu závislosti na ruskom plyne. Stavby v Únii pohltia takmer polovicu celkovej spotreby energie a vyprodukujú polovicu emisií. 

Čierne uhlie a ropa

Mimovládne organizácie varujú, že ruský plyn nie je jediným zdrojom energetickej závislosti EÚ. Podľa údajov Eurostatu 26,7 %  z objemu čierneho uhlia, ktoré sa dostane do Európy (Poľsko až 60 %), pochádza z Ruska.

Rusko je pre EÚ tretím najväčším obchodným partnerom, pričom energie majú 65 % podiel na importe z Ruska. Ropa sa na dovoze energie z Ruskej federácie podieľa až 64 %.

Ak zavedieme účinné opatrenia, ušetríme 300 miliárd eur, ktoré EÚ „vyhadzuje“ na dovoz ropy, povedal pre EurActiv Jos Dings, riaditeľ T&E. Podľa neho treba uprednostňovať inteligentnejšie vozidlá, ktoré spália menej paliva, využívať čistejšie palivá a zlepšiť dopravný systém. „Nevidím v tom žiadny problém,“ dodal. Mali by sme posilniť politiku EÚ pre čisté palivá a rovnako tak aj smernicu o kvalite palív. Ďalej by sme mali rozšíriť pôsobnosť štandardov účinnosti paliva aj na nákladné automobily, uviedol konkrétne kroky.

Ďalšie kroky:

28. máj: očakáva sa zverejnenie stratégie pre energetickú bezpečnosť EÚ

Jún: zasadnutie Rady EÚ pre energetiku

Leto / jeseň: zhodnotenie pokroku EÚ pri napĺňaní cieľov v oblasti energetickej účinnosti do roku 2020 (existuje predpoklad, že sa zverejnia cieľe do roku 2030)

September 2014 : summit o klíme v New Yorku

Október 2014: zasadnutie Európskej rady k dohode o klimaticko-energetických cieľoch do roku 2030

December 2015: rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) – summit o klíme v Paríži