Eastring: Slovensko pokračuje v diplomatickej ofenzíve

Slovenská delegácia rokovala v Sofii s podpredsedom vlády Bulharskej republiky Tomislavom Dončevom, ministerkou energetiky Bulharskej republiky Temenužkou Petkovou a výkonným riaditeľom spoločnosti Bulgatransgaz Georgi Kirilov Gegovom o ďalšej spolupráci na plynovodnom projekte Eastring, ktorý má posilniť postavenie Slovenska na trhu so zemným plynom.

Rokovaní sa zúčastnil minister hospodárstva SR Vazil Hudák v sprievode veľvyslanca at large pre energetickú bezpečnosť Pavla Hamžíka a  člena predstavenstva slovenského Eustreamu, ktorý stojí za projektom Eastring.  

„Všetci bulharskí partneri vyjadrili plnú podporu projektu Eastring, ktorý by mal bulharskej strane priniesť okrem diverzifikácie trasy a zdrojov plynu aj možnosti tranzitu,“ potvrdila pre EurActiv hovorkyňa rezortu hospodárstva Miriam Žiaková.

„Bulharsko preukázalo podporu projektu, medzi iným aj podporou zaradenia projektu Eastring do desaťročného plánu rozvoja prepravných sietí Združenie európskych prepravcov plynu (ENTSOG),“ dodala.

Obe strany sa zhodli na tom, že je nutné vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude vyriešiť technické detaily týkajúce sa realizácie projektu. Podľa informácií bulharskej agentúry Novinite by sa prvé stretnutie mohlo konať už v septembri a to v Bratislave.

„Strany sa dohodli na intenzívnom pokračovaní ďalšej spolupráce na projekte Eastring,“ potvrdila Žiaková.  To, či sa stretnutia zúčastní aj Maďarsko a Rumunsko, ktoré majú byť súčasťou projektu nechcela špecifikovať. „Naplánované sú k tejto otázke aj následne rokovania s ďalšími partnermi,“ naznačila.

Memorandum o porozumení, v ktorom politicky podporili prepájanie plynovodnej infraštruktúry podpísali predstavitelia Slovenska, Bulharska, Maďarska a Rumunska už v máji na stretnutí v Rige.

Eastring má za cieľ diverzifikovať prepravné trasy ale aj zabezpečiť využívanie slovenských prepravných kapacít v prípade, že Rusko naplní svoje hrozby a odstrihne Ukrajinu od tranzitu plynu.

Okrem pozitív pre Slovensko vo forme prenosových poplatkov Eastring výrazne prispeje aj  k zvýšeniu bezpečnosti dodávok pre krajiny Balkánu, ktoré nemajú prístup k likvidným európskym plynovodným uzlom, ako sú rakúsky Baumgarten, či nemecký BCG a Gaspool.

Predpokladaný termín spustenia komerčnej prevádzky je koniec roka 2018. Technická kapacita plynovodu smerujúceho z juhovýchodnej Európy na Slovensko by predstavovala v počiatočnej fáze projektu 20 miliárd kubických metrov (m3), v konečnej fáze až dvojnásobok. Jeho dĺžka v závislosti od konečného rozhodnutia o trasovaní dosiahne 744 až 1015 km. Odhadované investičné náklady pre prvú fázu projektu by sa mali pohybovať na úrovni 2 miliárd eur.