Efektívnejšia doprava v mestách ušetrí desiatky biliónov

Správa s názvom Príbeh obnovených miest sumarizuje skúsenosti z 30 miest po celom svete. Odporúčania sa sústreďujú do troch širších kategórií – ako sa vyhnúť cestovaniu; ako prejsť na efektívnejšie spôsoby prepravy; ako zlepšiť efektívnosť technológií vozidiel a paliva. Takýto prístup troch krokov by podľa IEA mohol do roku 2050 ušetriť až 70 biliónov dolárov (takmer €55 bil.) vďaka nižším výdavkom na nákup ropy, cestnú infraštruktúru a samotné vozidlá.

Zbytočnému cestovaniu by mohlo pomôcť lepšie mestské plánovanie a manažmentu dopytu. Posunu od osobných áut majú pomôcť opatrenia stimulujúce k používaniu MHD, bicyklom, pešej chôdzi a prepravy tovaru po železniciach. Pre zníženie spotreby energie sú zase podľa IEA kľúčové environmentálne šetrnejšie palivá, nízkouhlíkové autá a prísnejšie štandardy palivovej účinnosti.

V súčasnosti sa na dopravu použije asi polovica globálnej spotreby ropy a takmer 20 % svetovo spotrebovanej energie, z toho asi 40 % v samotnej mestskej doprave. Ako uvádza Európska komisia, doprava v Únii je z 94 % závislá na rope, pričom až 84 % z nej sa dováža z krajín mimo EÚ. Náklady na tento dovoz sú približne 1 miliarda eur denne, ďalšie výdavky treba pripočítať na tzv. externality, ako je vplyv na životné prostredie či zdravie.

Autori správy analyzovali tri prípadové štúdie z Belehradu, Soulu a New Yorku. Vďaka modernizácii železničného systému sa napríklad v Belehrade počas prvého polroka od spustenia strojnásobil počet cestujúcich. V Soule sa po ukončení vyplácania odmien za to, že prevádzkovatelia autobusov odvezú viac pasažierov, zlepšilo plánovanie trás, zvýšila rýchlosť i bezpečnosť verejnej dopravy. V New Yorku sa v MHD zase podarilo znížiť priemernú dĺžku cestovania za rok 11 minút zavedením expresných autobusových liniek, ktoré zároveň prilákali viac pasažierov.

Do roku 2050 sa očakáva nárast podielu populácie žijúcej v mestách na takmer 70 %, čo znamená zdvojnásobenie spotreby energie v mestskej doprave. Zároveň sa už do roku 2025 predpokladá zdvojnásobenie objemu globálnych emisií z mestskej dopravy na 1 miliardy ton CO2, pričom 90 % tohto nárastu sa pripisuje osobným autám.

„Potreba efektívnejších a dostupnejších a dopravných riešení s vysokou kapacitou sa stane akútnou,“ uviedla výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven. „Sú potrebné urgentné kroky na zlepšenie efektívnosti mestských dopravných systémov, a to nielen z dôvodu energetickej bezpečnosti, ale aj zmiernenia negatívnych dopadov rastúceho objemu mestskej dopravy na klímu, hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy a ekonomiku.“