EK zdôrazňuje slabiny energetickej infraštruktúry

Bruselský EurActiv nahliadol do návrhu dokumentu, na ktorom pracuje Európska komisia v oblasti energetickej infraštruktúry.

Poukazuje napríklad na pobaltské krajiny, ale tiež Maltu, Cyprus, Španielsko a Portugalsko, ktoré označuje ako „plynárenské ostrovy“. Dôvodom je nedostatočné prepojenie ich infraštruktúry s ostatnou Európou.

Za závažný problém považuje aj závislosť na jedinom dodávateľovi plynu, ktorá pretrváva v prípade Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska, a to aj napriek ich výhodnej geografickej polohe.

Potenciál pre posilnenie prepájania slovenskej plynárenskej infraštruktúry existuje hlavne v severojužnom smere.

Trojica pobaltských štátov musí svoje trhy s energiou prepojiť s sústavami iných krajín EÚ, aby zvýšili svoju bezpečnosť dodávok. V súčasnosti dochádza k vyhodnoteniu rizík plynárenského prepojenia s Estónskom a Litvou a tiež v prípade „baltského konektoru“ medzi Poľskom a Litvou.

Pokiaľ ide o Bulharsko, v dokumente sa uvádza, že musí dokončiť prebiehajúce investičné projekty plynárenského prepojenia s Rumunskom, Srbskom a Gréckom a tiež zavedenie spätného chodu v interkonektore s Tureckom.

„Bulharsko tiež musí hrať pro-aktívnejšiu úlohu pri vytváranie Južného plynárenského koridoru, ktorý má potenciál diverzifikovať zdroje dodávok,“ píše sa v dokumente.

Sofia sa v poslednej dobe viac angažuje v ruskom projekte South Stream.

Zápcha v Nemecku

Komisia kritizuje aj Nemecko. Podľa nej by mal Berlín posilniť prepojenosť toku plynu z plynovodu Severný tok, ktorý je v prevádzke od novembra 2011, a tiež rozvinúť prepravnú kapacitu v smere sever – juh i východ – západ.

„Dôležité prekážky zostávajú na hranici s Dánskom (Ellund), Poľskom (Lasow), vnútri južného Nemecka a na severojužnej trase,“ píše sa v dokumente.

Maďarsko by malo zvýšiť svoju cezhraničnú kapacitu prepravy plynu, nakoľko existujúce prepojenia nedokážu v dostatočnej miere zaistiť integráciu národného trhu na regionálnej úrovni.

Kľúčovým problémom Poľska či Slovenska je nedostatočná diverzifikácia dodávok plynu.

„Nedávne prepojenie s Českou republikou a Nemeckom situáciu zlepšujú,“ uviedla európska komisia v súvislosti s Poľskom. Slovensko môže od konca roku 2011 v prípade potreby využívať spätný chod z Rakúska.

Vzhľadom na vysoký podiel dovozu plynu na výrobu elektriny sa Taliani musia sústrediť na väčšiu diverzifikáciu dodávok plynu, a to napr. prostredníctvom realizácie Tranjadranského plynovodu (TAP), ktorý podľa EK „tvorí taliansku vetvu Južného plynárenského koridoru“.

Španielsku Komisia odporúča zlepšiť plynovodné prepojenie s Francúzskom a Portugalskom a rozvinúť  tzv. Africko-španielsko-francúzsky koridor.

Výzvy v elektroenergetike

Individuálne odporúčania pripravuje Komisia aj v sektore elektriny. Najväčšie problémy opäť registruje v prípade Estónska, Litvy a Lotyšska. Ako bývalé sovietske republiky majú svoje prenosové sústavy prepojené hlavne s Ruskom a Bieloruskom.  

Estónsko by malo pokračovať v prepojení s Fínskom, zatiaľ čo Lotyšsko by malo posilniť svoju domácu sieť tak, aby bola schopná prepraviť elektrinu zo Švédska, Fínska alebo Poľska. Litve zase plánované elektrárenské prepojenia so Švédskom (do roku 2015) a Poľskom (do roku 2016) umožnia napojiť sa na európsku sieť.

Kapacitu elektroenergetických prepojení so susedmi by mali zlepšiť aj Maďarsko, Bulharsko, Španielsko a Francúzsko. Maďarský operátor sústavy plánuje niekoľko projektov výstavby vedení so slovenským prevádzkovateľom SEPS.

Taliansko a Poľsko trpia preťažením domácej siete, preto by mali urýchliť jej modernizáciu a tiež zlepšiť prepojenia so susednými krajinami.

Vzhľadom na výstavbu veterných parkov pri pobreží Severného a Baltského mora a tiež odstavenie jadrových elektrární, ktoré najviac zasiahne juh Nemecka, je rozvoj nemeckej prepravnej siete kľúčový. Sústrediť by sa mal na expanziu v severo-južnom smere a tiež prepojenia so susedmi. Prenosovú sústavu v Českej republike, Poľsku či Švajčiarsku zaťažujú návaly elektriny súvisiace s nestabilnými dodávkami z obnoviteľných zdrojov.