Energetická závislosť EÚ zostáva vysoká

Ekonomické spomalenie, ku ktorému v EÚ došlo od začiatku finančnej krízy v roku 2008, sa odráža aj vo vývoji spotreby energie. Hrubá domáca spotreba energie v EÚ-27 klesla v období 2008-2011 z 1800 miliónov ton ekvivalentu ropy (mtoe) na 1700 mtoe.

Úroveň energetickej závislosti sa definuje ako percento čistého dovozu z hrubej domácej spotreby a ukazuje nakoľko je daná krajina závislá na dovoze energie (pevné palivá, ropa, zemný plyn) z iných krajín. Dosiaľ najvyššia zaznamenaná úroveň v EÚ 54,72 % bola v roku 2008, pred vypuknutím ekonomickej krízy.

Len za dovoz jedinej suroviny – ropy pritom podľa IEA v období 2000 – 2010 európske krajiny zaplatili ročne v priemere 182 miliárd dolárov ročne (cca 145 miliárd eur podľa aktuálneho kurzu). V roku 2011 dosiahol účet za tento dovoz rekordných 488 miliárd dolárov.

Najmenej závislým na dovoze energie bolo Dánsko, ktoré zostáva exportérom energie, avšak jeho domáce zásoby sa značne redukujú. V roku 2005 sa  v tomto indikátore Dánsko nachádzalo na úrovni -50,92 %, avšak dnes je to len -8,46 %.

Ďalšiu trojicu najmenej energeticky závislých ekonomík Únie tvorili v roku 2011tzv. novšie členské krajiny – Estónsko (12 % závislosť), Rumunsko (21 %) a Česká republika (29 %).

 

Zdroj: Eurostat

Najväčšími spotrebiteľmi energie boli Nemecko (316 mtoe; -7,7 % v porovnaní s 2008), Francúzsko (260 mtoe; -4,6 %) a Spojené kráľovstvo (199 mtoe; -9,4 %). V období 2008-2011 celkovo 23 členských krajín zaznamenalo zníženie spotreby energie a 4 zvýšenie.

Najviac závislou na dovoze energií zo zahraničia bola Malta so 100,58 %. Plusovú hodnotu vykazuje ekonomika vtedy, ak čistý dovoz prevýšil hrubú spotrebu. V tom prípade sa energetické produkty skladujú a nevyužijú v roku, v ktorom sa doviezli. Vysokú úroveň zaznamenali aj Luxembursko (97 %), Cyprus (93 %) a Írsko (89 %).

V roku 2011 bola úroveň energetickej závislosti Slovenska 64,19 % (-0,38 % oproti roku 2008). Najvyššiu energetickú závislosť Slovensko zaznamenalo podľa údajov Eurostatu v roku 2007 (68,37 %) a 1998 (70,73 %).