EP žiada integrovanú námornú politiku

Krátka správa

EP prijal uznesenie k udalostiam z 11. novembra, kedy sa počas silnej búrky v Kerčskom prielive a v severnej časti Čierneho mora potopilo alebo rozlomilo 5 plavidiel (tankerov alebo nákladných lodí), medzi ktorými bol aj Volgonefť-139, ktorý nebol navrhnutý na to, aby odolal nepriaznivému počasiu na mori.

Pri nešťastí zahynulo minimálne 6 členov posádky (niektorí sú stále nezvestní) a do mora uniklo viac ako 2000 ton ropy a síry, čo spôsobilo ekologickú katastrofu a uhynutie viac ako 15 000 vtákov. Prudké víchrice následne rozptýlili ropné znečisťujúce látky a postihli spoločenstvá žijúce v tomto regióne a životné prostredie. Je pravdepodobné, že neštastie bude mať dlhodobé dôsledky pre ekologickú kvalitu postihnutých prirodzených biotopov.

Pre EÚ je oblasť Čierneho mora dôležitá pre diverzifikáciu dodávateľských trás energie a blízkosť ku Kaspickému moru, Blízkemu Východu a Strednej Ázii. Námorná bezpečnosť v Čiernom mori má pre EÚ význam najmä po pristúpení RumunskaBulharska.

Európsky parlament prijal uznesenia o námornej bezpečnosti aj v minulosti, napríklad v súvislosti s haváriou lýbijského ropného tankera Prestige pri galíjcijskom pobreží v roku 2002.

Poslanci v minulotýždňovom uznesení vyzývajú členské štáty, aby zaručili dôkladné uplatňovanie existujúcich právnych predpisov, najmä tých, ktoré sa týkajú lodných noriem, napríklad noriem o štátnej prístavnej kontrole. Vyzýva tiež členské štáty a Komisiu, aby presadzovali zásady integrovanej námornej politiky Európskej únie v čiernomorskej oblasti.

Spolupráca s pobrežnými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, by mala byť posilnená, myslí si EP. Najmä v oblasti vykonávania opatrení na zníženie hrozby ekologického znečistenia spôsobeného haváriami lodí, aj prostredníctvom opatrení prijatých v rámci Medzinárodnej námornej organizácie.

Parlamnet zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú môžu zohrávať regionálne organizácie, najmä Organizácia čiernomorskej hospodárskej spolupráce (BSEC), pri zabezpečení lepšieho riadenia a spolupráce v oblasti námornej dopravy v Čiernom mori.

Komisia a členské štáty by mali podľa poslancov v čo najväčšej miere uplatňovať nový Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) ako prostriedok na riešenie ekologických problémov Čierneho mora a využívali nový nástroj predvstupovej pomoci s cieľom riešiť problémy súvisiace so životným prostredím v krajinách čiernomorskej oblasti.

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED / EĽS- ED) pripomenul, že Čierne more sa stáva jednou z hlavných trás zvyšujúceho sa exportu ropy v tomto regióne, a tiež miestom častých havárií tankerov alebo nákladných lodí. „Počas silných búrok sa tu potopilo alebo stroskotalo už 12 plavidiel“, uviedol a dodal, že tieto udalosti mali nemalé následky na ľudské životy a spôsobili ekologické katastrofy veľkých rozmerov.

Pripomenul situáciu spred 18 rokov, kedy pri havárii tankera Exxon Valdez v aljašských oblastiach unikla ropa a jej následky zostali viditeľné až dodnes.

Vzhľadom na to, že denne sa preplaví svetovými morami v priemere 200 tankerov, označil za nevyhnutné prísne a pravidelné monitorovanie situácie v Čiernom mori a v iných moriach.

„Myslím si, že členské štáty, aj krajiny susediace s EÚ, by mali dôkladnejšie zaručovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a lodných noriem v oblasti námornej bezpečnosti“, uviedol a dodal, že by tiež uvítal urýchlenie rokovaní v Rade a prijatie spoločných pozícií k zostávajúcim legislatívnym aktom v treťom námornom balíku o námornej bezpečnosti.