EÚ chce ropu z Afriky a Blízkeho východu

Krátka správa

„Keď EÚ premýšľa o energetickej bezpečnosti, pozerá sa nie len na východ, ale aj na juh. Sme rozhodnutí rozšíriť našu sieť energetických partnerstiev  vytváraním bilaterálnych partnerstiev a regionálnych iniciatív“, vyhlásila komisárka Benita Ferrero-Waldner na margo minulotýždňovej (1. november) konferencie o energetike v egyptskom Sharm El Sheikh.

Účastníci konferencie – zástupcovia EÚ, štátov Afriky a Blízkeho východu, medzinárodných finančných inštitúcií a regionálnych a medzinárodných organizácií – diskutovali o zlepšovaní nadregionálnej spolupráce v oblasti uhľovodíkov a obnoviteľných zdrojov, ako aj o zlepšovaní energetickej efektívnosti. Podľa Komisie to bola tiež príležitosť „diskutovať o spolupráci pri posilňovaní regionálnej energetickej bezpečnosti, riešení klimatických zmien a zlepšení prístupu k energetickým službám“. Komisia tiež podpísala spoločnú deklaráciu s Jordánskom o prioritách energetickej spolupráce.

Stretnutie, ako aj podpísanie deklarácie, je v súlade s cieľom Únie dosiahnuť „udržateľné, konkurencieschopné a bezpečné“ dodávky energií rozvojom spoločnej vonkajšej energetickej politiky. Definuje ho Zelená kniha Komisie, vydaná v marci 2006.

Komisárka Ferrero-Waldner, a komisár pre energetiku Andris Piebalgs, považujú prehĺbenie energetických vzťahov medzi EÚ a regiónom Stredozemného mora za „prioritu“. Deklarácia stavia na „silnej energetickej spolupráci, ktorú vytvárame s ostatnými partnermi v regióne, vrátane Egypta, Alžírska a Maroka“, tvrdí Ferrero-Waldner. Dodala tiež: „Egypt môže hrať kľúčovú úlohu mosta medzi energetickými partnermi v Afrike a na Blízkom východe.“

Mapa: Zdroje zemného plynu v Afrike

Krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky kontrolujú podstatnú časť zásob ropy a zemného plynu. Aj preto bude, podľa Medzinárodnej energetickej agentúry, „región naďalej zohrávať strategickú úlohu“.

Výsledky konferencie sa odrazia aj v Energetickom partnerstve EÚ-Afrika, ktoré má byť oficiálne uvedené na summite EÚ – Afrika v Lisabone v decembri 2007.