EÚ dohoda pravidlá bezpečnosti dodávok plynu

Foto: Flickr.com / ivva (licencia Creative Commons)

Nové nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu má zabezpečiť plynulosť dodávok tejto strategickej suroviny, najmä v zimných mesiacoch. Členské krajiny budú musieť splniť spoločné štandardy v oblasti infraštruktúry a dodávok. Musia tiež urobiť preventívne kroky a pripraviť krízové plány pre prípad prerušenia toku plynu.

Nariadenie tiež stanovuje, že do troch rokov majú byť plynové prepojenia medzi členskými krajinami vybavené zariadeniami na spätný tok plynu – surovina tak bude môcť, podľa potreby, prechádzať oboma smermi.

Dohoda vzišla z trojstranných rokovaní medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou. EP si vynútil, aby mala Komisia silnejšiu úlohu v koordinácii reakcií členských krajín na prípadné prerušenia dodávok a pri vyhlasovaní stavu ohrozenia.

Komisia tiež bude mať posledné slovo pri povoľovaní spätného toku plynu a stavby prepojení, ako ak schvaľovaní preventívnych akčných plánov. Nariadenie tiež stanovuje, že prvou reakciou na prerušenie dodávok plynu majú byť trhovo založené opatrenia, netrhové sa použijú len v prípade najväčšej núdze.

„Parlament zaistil, aby nebolo toto nariadenia využívané vládami ako zadné dvierka k rozvracaniu vnútorného trhu, pričom by používali ako ospravedlnenie možnú krízu“, vyhlásil španielsky europoslanec Alejo Vidal-Quadras (EPP), ktorý bol spravodajcom EP k legislatíve.

Nariadenie naopak umožňuje firmám predávať plyn tak, kde je to potrebné, keďže členským krajinám obmedzuje priestor pre „negatívne ovplyvňovanie susedov tým, že obmedzia tok plynu v rámci EÚ“, dodal Vidal-Quadras.

Rada za to získala väčšiu flexibilitu pri definovaní „chránených spotrebiteľov“, ktorí budú mať garantovaný prístup k plynu. Členské krajiny budú môcť na tento zoznam pridať vybraných spotrebiteľov, ako prevádzkovateľov verejných služieb, či malé a stredné podniky, alebo domácnosti. Nebudú však smieť predstavovať viac ako 20% podiel spotrebiteľského trhu.

Europoslanci tvrdili, že ak by sa vybralo priveľa „chránených spotrebiteľov“ vlastne by sa tým znížila ochrana všetkých. Členských krajinám by totiž v prípade krízy ostalo menej plynu, ktorý by mohli posunúť do zasiahnutej krajiny. členovia, ktorí chránia veľa spotrebiteľov po dlhú dobu tak budú musieť v preventívnych plánoch povedať, ako budú tieto svoje záväzky v prípade vážne krízy inde postupne uvoľňovať.

Parlament by mal kompromis podporiť na júlovom zasadnutí

Ďalšie kroky

  • júl: plenárne zasadnutie EP bude hlasovať o kompromisnom texte