EÚ podporí energetické prepájanie členských štátov až 647 miliónmi EUR

Autor: Simon Howden, Freedigitalphotos.net

Cieľom nového nástroje je zvýšiť európsku energetickú bezpečnosť a dokončiť tak spoločný trh s energiami. Nástroj zároveň poskytne pomoc členským štátom, ktoré sú izolované od európskej energetickej siete. Dôležitou prioritou bude zvýšiť zapojenosť obnoviteľných zdrojov energie do elektrickej prenosovej siete.

„Geopolitická kríza len zdôraznila potrebu zlepšiť prepojenosť energetických sietí. Je to kľúčové aj z pohľadu dokončenia vnútorného trhu s energiami. To prinesie všetkým zákazníkom výhodnejšie ceny energií,“ konštatoval odchádzajúci komisár pre energetiku Gunther Oettinger.

Nový nástroj bude spolufinancovať až 34 projektov  v oblasti plynu a elektrickej energie pomocou grantových schém. Grant zahŕňa náklady na vypracovanie dopadových a environmentálnych štúdií (91,4 miliónov EUR), ako aj samotnú konštrukciu projektov (555,9 milióna EUR).   

Najväčší podiel investícií pôjde do plynovodných projektov. Komisia vyhodnotila, že na zvýšenie bezpečnosti dodávok energií  je potrebné vybudovať nové plynovody a terminály pre skvapalnený plyn (LNG) v Pobaltských štátoch, ale aj v Strednej a Juhovýchodnej Európe.

Nový nástroj podporí aj inovatívne elektrické technológie. V pláne je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt elektrického prepojenia medzi Nórskom a Britániou pomocou 700 km dlhého vysokonapäťového kábla, či projekt inteligentných prepojení (smart grid) na hranici medzi Britániou/Severných Írskom a Írskom.  

Nástroj na prepájanie Európy v oblasti energetiky bude financovať 50% celkových nákladov na projekt. Vo výnimočných prípadoch to môže byť až 75%. Dôležitou podmienkou je, aby výhody plynúce z dokončenia projektu využívalo viacero členských štátov.

Projekty podporené novým nástrojom boli identifikované v Stratégii energetickej bezpečnosti, ktorú Európska komisia publikovala 28. mája 2014.

EÚ bude financovať aj projekty aj v Strednej Európe

Nový nástroj EÚ podporí aj vypracovanie jednej štúdie na Slovensku. Projektom je prípravná štúdia plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom, v celkovej hodnote 4,6 milióna EUR. Žiadateľom je poľská spoločnosť Operator Gazaciogow Przesylowych GAZ-SYSTEM, s.a, a slovenský Eustream, a.s.

V Českej republike budú podporené 3 projekty.  Prvým je príprava dokumentácie na podporenie prenosovej sústavy Vernéřov a Vítkov v hodnote 1 milión EUR. Druhým projektom je prípravná štúdie  Poľsko-Českého plynovodu Libhost-Hat-Kedzierzyn v hodnote 1,5 milióna EUR. A posledným spolufinancovaným projektom je štúdia pre plynovodné prepojenie Baugarten-Reinthal-Břeclav medzi Rakúskom a Českou Republikou.

Únia podporí jednu prípravnú štúdiu v Maďarsku a tri štúdie v Poľsku. Európsky nástroj bude 295 miliónmi EUR spolufinancovať aj konštrukciu plynovodu medzi Poľskom a Litvou.