EÚ-Rusko: Na východe nič nového

Zdroj: Rada - Portugalské predsedníctvo

Krátka správa

Aj napriek tomu, že portugalský premiér José Socrates označil summit EÚ – Rusko za stretnutie, ktoré viedlo k „niekoľkým významným“ zblíženiam, na stretnutí bolo prijatých len veľmi málo konkrétnych opatrení.

Za dva najväčšie úspechy možno považovať podpísanie dohôd o zvýšení európskeho importu ruskej ocele a o ustanovení užšej spolupráce v boji proti pašovaniu drog.

Obe strany sa taktiež dohodli na vytvorení „systému včasného varovania“, ktorý by mal fungovať ako nástroj prevencie pred energetickými krízami v budúcnosti. Bude založený na vzájomnej výmene informácií.

Najdôležitejšie otázky však ostali nedoriešené. Jednou z týchto sporných tém je Komisiou zamýšľaná liberalizácia sektora energetiky. Podľa predloženého tretieho liberalizačného balíka, dotýkajúceho sa trhu s elektrickou energiou a zemným plynom, by boli firmy operujúce v prostredí EÚ povinné rozdeliť svoje vlastníctvo. V praxi by to znamenalo, že žiadna energetická spoločnosť by nemohla súčasne podnikať v oblasti výroby a prepravy zemného plynu. Moskvu v rámci balíka pobúrila taktiež klauzula reciprocity, v bruselskom prostredí nazývaná aj „klauzulou Gazprom“ (EurActiv 17/10/07).

Ruský prezident Vladimír Putin prišiel s myšlienkou vytvorenia spoločného inštitútu, v rámci ktorého by sa diskutovalo o stave dodržiavania ľudských práv na kontinente. Z ruskej strany ide zrejme o pokus, ako ubezpečiť európskych partnerov o tom, že Rusko je právnym štátom. EÚ takýto návrh privítala, avšak niektorí experti na ľudské práva sa už nechali počuť, že z Putinovej strany ide len o akúsi „politickú rétoriku.“

EÚ aj naďalej podporuje úsilie Moskvy stať sa plnoprávnym členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na druhej strane však boli opätovne zopakované prekážky, pre ktoré zatiaľ Európa nemôže dať Rusku v tomto smere zelenú. Ide najmä o ruský zákaz importu mäsa z Poľska a vysoké poplatky vyrúbené európskym leteckým spoločnostiam, ktoré majú záujem lietať nad sibírskym územím. Okrem toho, že tieto skutočnosti bránia európskemu požehnaniu pre ruské členstvo vo WTO, sú tiež prekážkou, pre ktorú nie je nateraz možné uzatvoriť novú Dohodu a partnerstve a spolupráci medzi oboma blokmi. Tá súčasná je aktuálna už 10 rokov a jej platnosť vyprší v decembri 2007.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, vyjadril nádej, že tieto najspornejšie otázky by mohli byť vyriešené v blízkej budúcnosti: „Čestne, niektoré rozdiely pretrvávajú… Ale bol prítomný duch prekonávania niektorých ťažkostí… Bol to pragmatický summit.“

Ak vyslal summit nejaký zásadný signál do sveta, šlo o vzájomné úsilie obnoviť normalitu v rusko-európskych vzťahoch. Tá sa pokazila v dôsledku rastúceho vzájomného politického a hospodárskeho napätia. Do tohto súboru sporných bodov možno zaradiť aj medzinárodné politické otázky, akými sú budúci štatút Kosova, blízkovýchodný mierový proces, či jadrový program Iránu.

Summit sa rovnako niesol aj v duchu rastúceho napätia medzi USA a Ruskom. Ruský prezident Putin označil americký zámer na inštaláciu komponentom protiraketovej obrany v Poľsku a Česku za stav, aký vznikol v roku 1962 počas Kubánskej raketovej krízy. Tento okamih v histórii sa označuje za bod, kedy malo ľudstvo najbližšie k svetovému jadrovému konfliktu.

Summit sa uskutočnil 26. októbra 2007 v portugalskej Mafre.