EÚ zafinancuje česko-poľský plynovod

Autor: nirots, Freedigitalphotos.net

Členské krajiny sa dnes dohodli na alokácii  150 miliónov eur pre 20 cezhraničných projektov zameraných na zlepšenie energetickej infraštruktúry a to predovšetkým v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe ale aj v oblasti Baltského mora.

Až 11 projektov vybraných na základe výzvy na financovanie z tzv. Nástroja na prepájanie Európy sa zameriava na plynárenské prepojenia v hodnote 80 miliónov eur, 9 projektov na zlepšenie prepojení prenosovej sústavy elektrickej energie v hodnote 70 miliónov eur.

Väčšinu podporených projektov tvoria štúdie, ktoré sú potrebné v rámci prípravných prác. Príkladom je štúdia uskutočniteľnosti pre tzv. Keltské prepojenie, ktoré bude spájať francúzsky a írsky trh s elektrickou energiou prostredníctvom diaľkového podmorského kábla.

V oblasti zemného plynu pôjde o štúdie pre rozširovanie podzemného zásobníka Chiren v Bulharsku či inovatívnu štúdio o tom, ako odstrániť hlavnú prekážku voľného toku plynu v EÚ, ktorou sú rôzne praktiky odorizácie plynu v prenosovej sústave (zabezpečuje, aby bol plyn rozpoznateľný čuchom pri úniku či havárii).

EÚ  120 miliónmi podporí samotnú výstavbu iba v prípade troch projektov. Jedným z nich je výstavba 400 kV elektrického vedenia v Bulharsku, ktoré zvýši konektivitu medzi Bulharskom a Gréckom. Ďalším projektom je konštrukcia litovskej časti tzv. Litpol Linku, ktorá zabezpečí zapojenie pobaltských krajín do elektrickej siete kontinentálnej Európy prepojením na Poľsko, čím zníži ich závislosť na Rusku.

EÚ 62, 6 miliónmi eur prispeje aj na výstavbu plynovodného prepojenia medzi Poľskom a Českom pod názvom STORK II v celkovej dĺžke 32 km.

Na projekty transeuróspkej energetickej infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy EÚ vyčlenila na obdobie 2014-2020 až 5,35 miliardy eur.

Na to, aby projekt získal európsku podporu musí byť najprv zaradený do zoznamu Projektov spoločného záujmu, ktorý Komisia schválila v októbri 2013. V súčasnosti sa v ňom nachádza 248 projektov, ktoré budú predstavovať príspevok k energetickej bezpečnosti a integrácii trhu v najmenej dvoch členských štátoch.

V rámci prvej fázy predkladania návrhov na financovanie cez Nástroj na prepájanie Európy sa prihlásilo 23 žiadateľov za celkovo 216 miliónov eur.

Druhá fáza s provizórnym rozpočtom 550 miliónov začala 30. júna a žiadosti môžete podávať až do 14.októbra 2015.